Hjälptjänster

logo

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Hagfors kommun, polisen i Hagfors och medborgarna i Hagfors kommun.

Sedan årsskiftet 2014/2015 arbetar Polisen i Hagfors i ny organisation för att skapa en bra och trygg kommun att leva och bo i. Den nya organisationen innebär att Hagfors kommun tillhör Torsby polisområde, tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors, och att de lokala poliserna samarbetar närmare kommunerna.

För medborgare i Hagfors kommun innebär detta en mer närvarande polis som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviter.

Trygghetsrådet som är samarbetsrådet mellan polisen och kommunen har också genomfört en trygghetsvandring i centrala Hagfors för att se över området ur ett trygghetsperspektiv. Genom regelbundna träffar kan de öka närheten till varandra och ha fler och enklare möjligheter till samarbete.

Varje år skriver och Hagfors kommun och Polisen ett antal medborgalöften som man är överens om, men målet att arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-07-31

TRYGGHETSRÅDET

Kommunchef
Jan Lilja
jan.lilja@hagfors.se

Samhällsbyggnadschef
Louise Sjöholm
louise.sjoholm@hagfors.se

Verksamhetschef resurscentrum
Annica Lövgren
annica.lovgren@hagfors.se

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Maria Järnberg
maria.jarnberg@hagfors.se

Verksamhetschef rehabilitering inom äldreomsorg
Carina Wiberg
carina.wiberg@hagfors.se

Poliser
Caroline Eriksson

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se