Hjälptjänster

logo

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. Valnämnden har hand om frågor som rör allmänna val, till exempel val till kommunfullmäktige, Riksdag, landstingsfullmäktige, EU-parlamentet samt kommunala folkomröstningar. Valnämndens uppgift är bland annat att se till att folkomröstningar kan genomföras på ett riktigt och demokratiskt sätt. I Hagfors kommun består valnämnden av fem ledamöter och fem ersättare.

Vallagen bestämmer det mesta om hur arbetet vid allmänna val ska gå till för att det ska göras på samma sätt i hela Sverige. Mycket av det praktiska valarbetet hanteras av Valmyndigheten. Valnämnden i Hagfors kommun ansvarar sedan för att genomföra valet inom vår kommun. Valnämnden bestämmer hur valet ska gå till, vilka vallokaler som ska användas eller i vilken omfattning förtidsröstning ska ske. I fallet med kommunala folkomröstningar bestämmer valnämnden i samråd med Valmyndigheterna datum och tid för folkomröstningen och bland annat plats och valdistrikt samt utformning av valsedel.

Valnämndens arbete regleras bland annat i kommunallagen, vallagen och via det reglemente för valnämnden som Hagfors kommuns fullmäktige har beslutat om.Sidansvarig

Senast ändrad

2018-02-16

LEDAMÖTER 2015-2018

Ordförande
Jan Bohlin (S)
070-576 83 26
jan.bohlin@hagfors.se

Vice ordförande
Ola Ekblom (L)
ola.ekblom@hagfors.se

Ingegärd Olsson (S)
ingegard.olsson@hagfors.se

Leif Andersson (S)

Lisen Persson (partipolitiskt obunden)

ERSÄTTARE

Britt-Marie Modig Larsson (S)
Hans-Åke Byström (S)
Jan Bergqvist (S)
Stellan Andersson (C)
Anders Skogfeldt (SD)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se