Hjälptjänster

logo

Stöd och omsorg

I Värmlands län delar kommunerna och landstinget på ansvaret för hälsa, vård och omsorg.

Stöd och omsorg

Hagfors kommun ansvarar för familjerådgivning, barn och ungas hälsa, öppen förskola, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsboende, LSS och socialpsykiatri, hjälpmedel, viss rehabilitering och anhörigstöd.

I vänstermenyn finner du information om det mesta av kommunens ansvarsdelar samt länkar till Landstingets sjukvård och vårdcentraler.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-02-01

KONTAKTUPPGIFTER

Barn- och bildningschef
Tove Frostvik
0563-185 35
tove.frostvik@hagfors.se

Socialchef
Monica Hammar
0563-186 65 monica.hammar@hagfors.se

Vård- och omsorgschef
Eva Alama
0563-186 67
eva.alama@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se