Hjälptjänster

logo

Akut hjälp

SOS Alarm, 112
Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Polis, 114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Information om olyckor och kriser, 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa 113 13 för att lämna information.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177
Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour i Hagfors, 076- 139 53 59
När Socialtjänsten håller stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp kvällar och nätter.

Barn- och ungdomspsykiatri, 054-61 83 00
För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Tfn 054-61 83 00 på dagtid. Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa landstingets växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Psykiatrisk akutmottagning Vuxna, 054-61 56 03
Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-08-20

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se