Hjälptjänster

logo

Barn och ungdom

De allra flesta barn och unga mår bra och lever under trygga
förhållanden. Under uppväxten kan det ändå hända att man någon gång är i behov av extra hjälp för att kunna hantera sin situation.

Här kan du läsa om de verksamheter inom Hagfors kommun som kan erbjuda barn och ungdomar samt deras familjer olika former av råd och stöd. Om du önskar kontakt med socialtjänsten för barn och unga hittar du information under rubriken Barn- och ungdomsgruppen till vänster.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-01-02

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef
Maria Persson
0563-186 65
maria.persson@hagfors.se

Verksamhetschef
Maria Järnberg
0563-186 36
maria.jarnberg@hagfors.se

 

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se