Hjälptjänster

logo

Första linjen VISIT

IBLAND BEHÖVER MAN NÅGON ATT PRATA MED

VISIT är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 0-25 år.

DU SÖKER SJÄLV
Ungdomar, unga vuxna och föräldrar till barn kan själva söka till oss.

Du kan ringa och få rådgivning på telefon eller så bokar vi en tid för ett samtal.

Du kan också skicka sms eller lämna meddelande på röstbrevlådan så ringer vi upp dig.

Du kan även be någon annan ta kontakt åt dig.

DINA BEHOV STYR
Hos oss pratar vi med dig om det du behöver hjälp med för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

DU KAN TILL EXEMPEL SÖKA TILL OSS OM DU:

 • behöver någon att prata med
 • är deppig och mår dåligt
 • känner dig orolig eller rastlös
 • har svårt att koncentrera dig
 • ofta hamnar i bråk med kompisar, föräldrar
 • skadar dig själv
 • känner att du inte duger
 • är eller har varit utsatt för våld
 • ofta hamnar i bråk med ditt barn
 • känner oro för ditt barn

VI ERBJUDER BLAND ANNAT

 • Telefonrådgivning
 • Råd- och stödsamtal
 • Konsultation till personal
 • Kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning
 • Föreläsning kring psykisk hälsa och välbefinnande hos barn, unga och unga vuxna
 • Förebyggande och riktade insatser vid behov

SAMVERKAN
VISIT är en samverkan mellan Landstinget i Värmland och Hagfors kommun. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i Hagfors kommun. VISIT arbetar inom Första linjen med råd, stöd och behandling

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-04-19

Socionom, samordnare
Hagfors kommun

Anna Henriksson

Specialpedagog, Hagfors kommun
Monica Andersson

Psykolog,
Landstinget i Värmland

Ulf Hjelm

PTP-psykolog,
Landstinget i Värmland
Josephine Gustavsson

Administratör, Landstinget i Värmland
Anna Lind

Telefontid
Måndag och torsdag 08.30-09-30

För rådgivning och tidsbokning:
072-716 58 28
0563-476 49

Du kan även skicka sms eller lämna meddelande på röstbrevlåda övriga tider så ringer vi upp. Mottagningsbesök efter överenskommelse.

Besöksadress
Vårdcentralen Hagfors
(skyltat från huvudentrén)
Sjukhusvägen 22
683 33 Hagfors

 


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se