Hjälptjänster

logo

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad? Kontakta Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Vi arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och ger dig kostnadsfri råd och stöd. Vi har tystnadslöfte och rådgivning kan ske via telefon/e-post eller ett personligt möte.

undersida bild

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) driver Antidiskrimineringsverksamheten som syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. BFC arbetar på flera olika plan i samhället genom avgiftsfri rådgivning för enskilda och utbildningsinsatser vid offentlig såväl som privat och ideell sektor. BFC verkar även opinionsbildande och är en självklar aktör i Värmland att vända sig till i frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter. BFC är en ideell idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vad är Brottsförebyggande Centrum i Värmland?

BFC får stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter. Detta gör man bland annat genom kostnadsfri rådgivning till enskilda som upplever sig diskriminerade och dels genom utbildning. Medlemmar i BFC är Värmlands 16 kommuner samt både företag och idéburna organisationer.

Kontakt

Telefon: 070-788 59 31

Hemsida: http://www.bfciv.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mail: diskriminering@bfciv.se

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-04-25

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se