Hjälptjänster

logo

Flyktingmottagning

Sedan den 1 mars 2016 gäller den så kallade anvisningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända för bosättning). Lagen innebär att varje kommun är skyldig att ta emot de nyanlända som Migrationsverket anvisar till kommunen för bosättning.

Hur många kommunen är skyldig att ta emot beror på vilket fördelningstal som respektive Länsstyrelse beslutar om. Länstyrelsen i Värmland har beslutat att Hagfors kommun för 2018 ska ha ett fördelningstal på 10. Det innebär att Hagfors kommun kommer att ta emot anvisningar för kommunbosättning för 10 personer under 2018. Kommunen räknar också med att ett antal nyanlända bosätter sig själva i kommunen under året.

De här personerna kommer till Hagfors kommun för att de är flyktingar eller av en annan anledning behöver skydd. De kan komma direkt från sitt hemland eller från en annan kommun i Sverige, de kan också komma hit därför att någon i familjen redan bor här.

I Hagfors kommun är det Individ- och omsorgsutskottet samt Barn- och bildningsutskottet som tillsammans ansvarar för att ta emot flyktingar och skyddsbehövande. Vi kan ge information om hur man ansöker om boende, språkkurs och samhällsorientering som är en utbildning som omfattar 60 timmar om hur det fungerar att bo och leva i Hagfors kommun och Sverige.

Information till nyanlända
Du som är mellan 20 och 65 år och har fått uppehållstillstånd får komma på ett möte hos Arbetsförmedlingen. Då tar Arbetsförmedlingen reda på vad du har arbetat med tidigare och vad för sorts utbildning du har. Tillsammans tar ni fram en plan, för att du ska få bästa möjliga chans att lära dig att leva och arbeta här. Planen kan innehålla utbildning och skola, praktik eller arbete och sträcker sig över högst två år. Du som följer planen och deltar i de aktiviteter som Arbetsförmedlingen föreslår får ersättning i form av pengar. Du som är ny i kommunen, men inte kan få hjälp av Arbetsförmedlingen, kan istället få hjälp med försörjningen från socialtjänsten.
Kontakta oss gärna om du har några frågor!


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-08-21

KONTAKTUPPGIFTER

Integrationshandläggare
Ylwa Bergqvist
0563-185 00

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se