Hjälptjänster

logo

Orostelefon mot radikalisering

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

undersida bild

Rädda Barnens Orostelefon finns till för dig som är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi. Personalen lyssnar och stöttar på dina villkor. Personalen som svarar är utbildade i samtalsstöd och vana att lyssna och stötta. Du är också välkommen att ringa om du bara har frågor och funderingar som rör extremism eller radikalisering.

Personalen rådgör med dig utifrån sin kunskap och erfarenheter. Orostelefonen erbjuder dig också stöd och råd om vart du kan vända dig för att få mer information eller hjälp i den kommun där du bor. Personalen svarar på samtal från både vuxna och barn och unga.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-08-22

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se