Hjälptjänster

logo

Trafik och infrastruktur

Samhällsbyggnadsavdelningen och alla dess enheter finns i de allra flesta delar av våra invånares liv. Vi arbetar för att visa upp Hagfors kommun från sin allra bästa sida och för att du ska ha en bra vardag.

Skötsel och underhåll av grönområden och fastigheter, trafikfrågor, renhållning, gator, vatten och avlopp är exempel på sådant som får samhället att fungera. Samhällsbyggnadsavdelningen i Hagfors kommun står för en stor del av denna infrastruktur. Vi ger också service till kommunens verksamheter via enheterna måltid och städ.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-03-01

KONTAKTUPPGIFTER

Samhällsbyggnadschef
Kenneth Eriksson
070-190 47 96
0563-187 14
kenneth.eriksson@hagfors.se

GVA-chef
Pär Berglund
0563-188 11
par.berglund@hagfors.se

Fastighetschef
Louise Sjöholm
0563-189 80
076-135 78 28
louise.sjoholm@hagfors.se

Arbetsledare gata
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
svenerik.strandberg@hagfors.se

Arbetsledare parkenheten

Enni Hänninen
070-220 76 00
0563-186 00
tekeh@hagfors.se

Arbetsledare måltidsenheten
Marie-Louise Karlsson
0563-188 55
073-091 52 02
marie-louise.karlsson@hagfors.se

VA-verken
Anders Gustavsson
070-310 53 60
0563-186 10
anders.gustafsson@hagfors.se

Flygplatschef
Charles Lilja
0563-186 69
070-324 62 06
charles.lilja@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se