Hjälptjänster

logo

Gång- och cykelvägar

I vår kommun finns det flera gång- och cykelvägar. Den allra längsta är Klarälvsbanan som startar i Uddeholm och går ända ner till Karlstad.

Det ska vara enkelt och säkert för dig som går eller cyklar att ta dig fram i Hagfors kommun. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utöka gång- och cykelvägnätet för att skapa en trygg och tillgänglig trafikmiljö.

Vi tar särskild hänsyn till att barn- och ungdomar ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt via gång- och cykelvägar som binder samman olika bostadsområden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTUPPGIFTER

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se