Hjälptjänster

logo

Berget, Gustavsfors

Vägar i området kring Berget i Gustavsfors ska rustas upp.

undersida bild

Vi har börjat med en dikning och förstärkning av vägbanorna. Vägarna kommer också i ett senare skede att få ny beläggning av asfalt.

Begränsad framkomlighet
Under tiden som arbetet pågår kommer det vara begränsad framkomlighet. Vissa vägavstängningar kan komma att bli nödvändiga.

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-11-25

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
0563-185 99
070-331 35 56
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se