Hjälptjänster

logo

Bofinksvägen

Gamla ledningar för vatten och avlopp ska bytas ut på Bofinksvägen. Vi lägger även ledningar för dagvatten, något som inte har funnits tidigare i området.

Måndag 7 november börjar vi arbetet med att lägga nya ledningar för vatten och avlopp på Bofinksvägen.

Framkomligheten på Bofinksvägen och Jonas Jonssons väg kan vara begränsad under tiden som vi gör förbättringar i området.

2016-10-22
——————————————————————————————————————

Nu är alla ledningar för vatten och avlopp på plats på Bofinksvägen. Beläggning sker under 2017.

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-12-23

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sören Svensson
070-647 47 51
soren.svensson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se