Hjälptjänster

logo

Förskola

Det finns fem kommunala förskolor i de olika kommundelarna.

Ansök om plats i förskolan
Fyll i och skicka in blanketten Ansökan till förskola/skolbarnsomsorg/fristående förskola, som du finner i blankettarkivet (länk till höger).

Du kan också välja att kontakta någon av förskolecheferna.

Förskolan Milan i Hagfors, Milfallsvägen 4
Milan är vår största förskola med sex avdelningar. Här har vi också vår kvällsöppna avdelning. Förskolan består av två arbetslag. Det ena arbetslaget omfattar två småbarnsavdelningar, barn 1 – 3 år och 1 syskongrupp, barn 3 – 5 år.
Det andra arbetslaget omfattar två syskongrupper och en småbarnsgrupp. Här jobbar 12 förskollärare och sex barnskötare. Förskolan är öppen 6.00 – 22.30.
Frukost och mellanmål tillagas i Milans kök, och lunchen kommer från Älvstranden Bildningscentrum.

Förskolan Treklövern i Hagfors, Dalavägen 16
Treklövern har fem avdelningar, tre av dem finns i huset Treklövern samt förberedelseförskolan och Grå Villan som ligger i separata byggnader.
Treklövern har en syskongrupp för barn 3 – 5 år, en utvidgad syskongrupp för
barn 1 – 5 år och en småbarnsgrupp för barn 1 – 3 år. Här jobbar sex
förskollärare och tre barnskötare. Förskolan är öppen 6.00 – 19.00.

Frukost ochmellanmål tillagas i respektive enhets egna kök, och lunchen kommer från Älvstranden Bildningscentrum.

Förskolan Myran i Ekshärad
Myran ligger vackert belägen nära naturen i anslutning till Kyrkhedens skola. I närområdet finns sportanläggningar och bibliotek. Förskolan har fyra avdelningar, två syskonavdelningar och två småbarnsavdelningar. På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.
Frukost, lunch och mellanmål tillagas på Kyrkhedens skola.

Förskolan Prästkragen, Rådavägen
Prästkragent ligger i anslutning till skolan i Råda.
I närområdet finns vacker natur och tillgång till strövområden. Förskolan har två avdelningar, en syskonavdelning och en småbarnsavdelning. På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.
Frukost och mellanmål tillagas i det egna köket, och lunchen kommer från Råda skola.

Förskolan Solrosen
ligger i Sunnemo med sin vackra natur och i anslutning till Sunnemo skola. På förskolan finns två avdelningar: Biet, som är en småbarnsavdelning och syskonavdelningen Humlan. Här arbetar förskollärare och barnskötare.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-12-04

KONTAKTUPPGIFTER

Förskolechef Milan, Treklövern och Grå Villan
Jananders Larsson
0563-186 03 jananders.larsson@hagfors.se

Förskolechef Myran, Solrosen och Prästkragen
Mia Grahn
0563-540 703
mia.grahn@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se