Hjälptjänster

logo

Elevhälsa

Elevhälsan finns för alla elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Vi har tillgång till skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Även psykologresurs finns att tillgå.
Elevhälsan samverkar i ärenden inom gruppen, med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö. Där ingår också skolans värdegrund, som arbetet mot kränkande behandling och undervisning om tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning med mera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-26

KONTAKTUPPGIFTER

Skolsköterska Kyrkhedens- och Råda skola
Maria Ejdsell
0563-540 713
073-270 60 94
maria.ejdsell@edu.hagfors.se

Skolsköterska Hagfors F-3, Sunnemo, Asplund F-9
Kerstin Lundquist
0563-189 35
kerstin.lundquist@edu.hagfors.se

Skolsköterska Hagfors 4-9
Margot Lövstrand
margot.lovstrand@edu.hagfors.se


Skolsköterska Älvstrandsgymnasiet
Magdalena Ejnermark
0563-188 72
magdalena.ejnermark@edu.hagfors.se

Skolkurator Kyrkhedens - och Råda skola
Petra Puolakanaho
0563-540 705
070-449 05 78
petra.puolakanaho@edu.hagfors.se

Skolkurator Hagfors F-6
Berit Karlsson
0563-188 43
berit.karlsson@edu.hagfors.se

Skolkurator Hagfors 7-9, Sunnemo, nyanlända Hagfors
Lina Viklund
070-353 26 33 lina.viklund@edu.hagfors.se


Skolkurator Älvstrandsgymnasiet
Jeanette Johansson
0563-189 10
jeanette.m.johansson@edu.hagfors.se

Specialpedagog Kyrkhedens och Råda skolor
Stewart Geary
070-180 44 51
stewart.geary@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors F-6
Eva Steorn
0563-185 42
eva.steorn@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors 7-9 och Sunnemo
Erika Steorn
073-078 49 42
erika.steorn@edu.hagfors.se

Specialpedagog Älvstrandsgymnasiet
Helen Gadevall
072-732 86 31
helen.gadevall@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare Älvstrandsgymnasiet
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägsledare, VUX
Viktoria Hedelin
0563-189 32
076-109 57 75
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägsledare grundskolan Hagfors, Råda, Sunnemo och Kyrkheden
Emma Lundberg
0563-189 06
072-206 87 30
emma.lundberg@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se