Hjälptjänster

logo

Grundskola

I vår kommun finns grundskolor belägna i centrala Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo.

Grundskolan och förskoleklassen arbetar utifrån den nationella läroplanen Lgr 11. Läroplanen innehåller tre delar som handlar om skolans uppdrag och värdegrund, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav för varje ämne.

Fritidshem finns på alla våra grundskolor. Fritidshemmen utgör ett viktigt komplement till skolan.

Vi utgår från att alla elever kan, vill och vågar.  

 


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-01-05

KONTAKTUPPGIFTER

Barn-och bildningschef
Tove Frostvik
0563-185 35
tove.frostvik@hagfors.se

Förvaltningssekreterare
Barn- och bildningsutskottet

Linda Jonsson
0563-185 79
linda.m.jonsson@hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@hagfors.se

Ekonom
Helén Källvik
0563-186 53
helen.kallvik@hagfors.se

Ekonomiassistent
MaijaLiisa Svedberg
0563-185 29
maijaliisa.svedberg@hagfors.se

LÄNKAR

Blanketter

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se