Hjälptjänster

logo

Älvstranden Bildningscentrum F-9

Grundskoledelen av skolan omfattar förskoleklass årskurs 1-9 och fritidshem. På Älvstranden Bildningscentrum finns även Älvstrandsgymnasiet, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, badhus och sporthall.

Skolan är indelad i tre enheter för låg-, mellan- och högstadium. Vi har gemensamma lokaler för NO, idrott, musik, bild, slöjd och hemkunskap. Vissa lokaler delas även med gymnasiet.

De senaste åren har vi haft fokus på att utveckla vårt arbetssätt i specialpedagogik och läsning- och skrivning för att bättre kunna stötta varje elev och höja elevernas måluppfyllelse. Målet är att alla elever ska bli behöriga att gå ett nationellt program på gymnasieskolan.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg miljö för våra elever. Ett gott samarbete mellan alla i skolan är viktigt för att lyckas. Skolans trygghetsteam arbetar förebyggande och utreder upplevda kränkningar för att främja elevernas arbetsmiljö.Se våra likabehandlingsplaner.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-26

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor F-3 Hagfors samt Sunnemo
Lasse Eklund
070-730 44 23
0563-189 31
lasse.eklund@edu.hagfors.se

Rektor 4-6 Hagfors

Kristina Axelsson
070-190 48 05
0563-189 03
kristina.axelsson@edu.hagfors.se

Rektor 7-9 Hagfors
Anja Heidkamp
070-333 07 97
0563-189 16
anja.heidkamp@edu.hagfors.se

Grundskoleadministratör Älvstranden Bildningscentrum
Ulrika Sjöstedt
0563-189 45 ulrika.sjostedt@edu.hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare grundskolan
Emma Lundberg
0563-189 06
072-206 87 30
emma.lundberg@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se