Hjälptjänster

logo

Information om busskort

Du som önskar resa med buss mellan hemmet och skolan ansöker om ersättning för dagliga resor. Blanketten delas ut på grundskolorna, men finns även på Värmlandstrafiks hemsida. Du som har tilldelats ett inackorderingstillägg eller som åker med specialtransporter t.ex. taxi, har ej rätt till busskort.

Utlämning av busskort inför läsårsstart

Du som ska läsa på annan ort än Hagfors, hämtar ditt gymnasiekort på Älvstrandsgymnasiets expedition under någon av följande tider:

Onsdagen den 14 augusti 10.00- 12.00 & 13.00- 15.00

Fredag den 16 augusti 10.00- 12.00

Passar ej någon av ovanstående tider, kontakta gymnasiehandläggaren för uppgörelse. Kan hämtas vid kyrkhedens expedition vid uppgörelse.

OBS!

Som tidigare gäller giltighetsbeviset som giltig biljett på Värmlandstrafik de första veckorna på höstterminen tills du fått ditt busskort. Ska du resa med Karlstadsbuss gäller dock inte detta längre, då får du själv stå för kostnaden tills du fått ditt kort.

Du som läser på Älvstrandsgymnasiet får ditt busskort utdelat under första veckan av din mentor.

Om du behöver busskort under pågående termin

Kontakta Älvstrandsgymnasiets expedition. Se kontaktuppgifter i högerspalt.

Om du tappar bort busskortet

Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas till Älvstrandsgymnasiets expedition. Nytt busskort hämtar du själv på expeditionen. Avgiften för borttappat busskort är 200kr, detta kommer att faktureras.

Om ditt busskort blivit stulet

Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnats in.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet i kommunen kundtjänst.

Kontantersättning i särskilda fall

I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer, lämnas kontant ersättning.


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-15

KONTAKTUPPGIFTER

Gymnasiehandläggare
Emma Lundberg
0563-188 60
emma.lundberg@hagfors.se

LÄNKAR

Ansökningsblanketten hittar du här på Värmlandstrafiks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se