Hjälptjänster

logo

Vård- och omsorgsprogrammet, VO

Vill du arbeta med människor, känna meningsfullhet med ditt arbete och gå en kvalitetssäkrad yrkesutbildning? Då ska du välja vård- och omsorgsprogrammet!

I utbildningen, där vi jobbar både teoretiskt och praktiskt, ingår 21 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Du får lära dig olika metoder hur man arbetar praktiskt inom vård- och omsorg och du lär dig mycket om hur vi människor fungerar samt vilka behov vi kan ha av vård och omsorg.

Du får fria arbetskläder under utbildningen och bidrag till körkort.

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning för arbete inom vård och omsorg. Du kan bland annat välja att arbeta inom äldreomsorgen, på sjukhus eller med människor som har olika typer av funktionsnedsättningar.

Möjligheterna att få jobb direkt efter studenten är stora, och många av våra elever får jobba extra redan under studietiden.

Genom aktiva val kan du göra dig behörig för att läsa vidare på universitet och högskola, där du till exempel kan studera till sjukgymnast, socionom eller
sjuksköterska.

Vård- och omsorgsprogrammet ingår i Vårdcollege Värmland.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-15

PROGRAMANSVARIG

Eva Åhs
0563-187 93
eva.ahs@skolor.hagfors.se

 

Läs mer om programmet härPDF (pdf, 1.9 MB)

VOC - Dokumentbank

Handbok för APLPDF (pdf, 502.7 kB)

Bedömningsunderlag VOA 1PDF (pdf, 698.7 kB)

Bedömningsunderlag VOA 2PDF (pdf, 705.5 kB)

Bedömningsunderlag Specialped 1PDF (pdf, 396.2 kB)

Bedömningsunderlag Specialped 2PDF (pdf, 689.8 kB)

Bedömningsunderlag Psykiatri 2PDF (pdf, 763 kB)

Bedömningsunderlag DemensPDF (pdf, 762.5 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se