Hjälptjänster

logo

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett nytt rekryterande studiestöd som ska underlätta för arbetslösa att börja studera

Studiestartsstödet trädde i kraft 1 juli 2017 och riktar sig till personer i åldern
25-56 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen och har varit det i sex sammanhängande månader, eller mer.

För information och hjälp att ansöka om studiestartstödet, ska du kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare. Din handläggare på arbetsförmedlingen kan också informera dig ytterligare om möjligheterna med det nya stödet.

Hur stort är bidraget?

Studiestartsstödet är på 8 500 kr för fyra veckor och den studerande kan få bidraget i max 50 veckor, för heltidsstudier. Studerande som har vårdnaden om barn kan även få tilläggsbidrag.

På arbetsförmedlingens och CSN´s hemsidor finns mer information om villkoren för det nya studiestödet.

Det är din hemkommun som handlägger och bedömer om du tillhör målgrupen för det nya studiestartsstödet. T ex att du har en kort tidigare utbildning och ett behov av utbildning på grundläggande eller gymnasialnivå för att få ett arbete.

 


Sidansvarig

Senast ändrad

2018-06-11

KONTAKTUPPGIFTER

Studievägledare/administratör
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se