Hjälptjänster

logo

Yrkesutbildning för vuxna

Automationstekniker 2 år

För att möta teknikbranschens krav på fördjupade kunskaper, både teoretiskt men även praktiskt, inom området automation, får du i denna tvååriga yrkesutbildning möjlighet att studera en yrkesutbildning som efterfrågas.

Ansökan senast 31 maj 2016, ställd till:
Vuxenutbildningen i Hagfors
Älvstrandsvägen 2
68380 Hagfors

Vård-och omsorgsutbildning, 1.5 år

Vuxenutbildningen inom vård- och omsorg är en yrkesutbildning på sammanlagt 1 500 gymnasiepoäng. Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och är upplagd på distans eller i form av validering.
Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter slutförd utbildning erhåller du betyg samt diplom om godkänd utbildning enligt vård- och omsorgscollege.

Ansökan senast 30 maj 2016, ställd till:
Vuxenutbildningen i Hagfors
Älvstrandsvägen 2
68380 Hagfors

Distansstudier
Distansstudierna innebär undervisning på skolan en-två dagar/vecka och kurs. Resterande tid består av självstudier och inlämning av studieuppgifter. Skolan använder sig av lärplattformen Edwise och därmed måste du ha tillgång till en egen dator med internet.

Validering
Du som har minst 1 års arbetserfarenhet från vård- och omsorg kan få dina kunskaper validerade/bedömda.

Nästa intag till vård-och omsorgsutbildningen är januari 2018, ansökan senast 31 oktober 2017.

För att ansöka till utbildningen krävs att du är folkbokförd i kommunen samt har ett svenskt personnummer. Om du är bosatt i en annan kommun än Hagfors, måste din ansökan godkännas av din hemkommun. Vid fler antal sökande än antalet platser, sker ett urval enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning.

Dokumenterade kunskaper i svenska krävs. Godkänt betyg i Sv/Sva på grundläggande nivå är ett minimikrav.

Kursupplägg
Saknar man betyg i kursen Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 så ingår den kursen i elevens individuella studieplan, utöver nedanstående kurser, för att uppnå diplom från vård- och omsorgscollege fr om 2016.

Termin 1
Vård- och omsorg 1
Medicin 1
Vård- och omsorg 2
Specialpedagogik 1
Hälsopedagogik
APL (arbetsplatsförlagt lärande, ingår i Vom1/Vom2 eller SPP1)

Termin 2
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri 1
Gymnasiearbete
APL (arbetsplatsförlagt lärande, ingår i Vom1/Vom2 eller SPP1)

Termin 3
Valt block om 300 poäng, samt ytterligare en obligatorisk kurs om 100 poäng.

Du väljer någon av följande yrkesutgångar:
Funktionshinder, hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-06-01

KONTAKTUPPGIFTER

Studie- och yrkesvägledare
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@hagfors.se

Studievägledare
Viktoria Hedelin
0563-18932
viktoria.hedelin@hagfors.se


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se