Hjälptjänster

logo

Särskild utbildning för vuxna-LÄRVUX

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning.

Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Du har en egen studieplan och läser bara det du har behov av. Det kan vara ett ämne, en orienteringskurs eller en yrkeskurs mot ett yrkesområde så som t ex fastighetsskötsel, fordonskurser eller en kurs inom lokalvård. Utbildningen är förlagd till praktiska skolans lokaler på f.d PRIMUS samt vid Forsskolan.

Träningsskolenivå och grundläggande särskolenivå
På träningsskolenivå kan du läsa kurserna Språk och kommunikation, Natur och miljö samt Individ och samhälle. Du kan även välja att läsa delkurser inom samma områden.

På grundläggande särskolenivå kan du läsa kurserna Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik.
    
Gymnasial nivå
Vi erbjuder kurser utifrån dina behov och förutsättningar. Alla kurser som finns på gymnasial särskolenivå står att läsa om på Skolverkets webbplats.

Betyg och intyg
På lärvux kan du läsa kurser på nivå som motsvarar gymnasie särskolan, grundsärskolan och/eller träningsskolenivå
I orienteringskurserna SLUSSEN och NÄSTA STEG erhåller man intyg efter kurserns slut. Intyget visar dina kunskaper, förmågor och färdigheter.
Du som läser på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan får intyg eller betyg
Du som läser på en nivå som motsvarar grundsärskolan får intyg eller betyg.
Du som läser på träningsskolenivå får ett intyg.

Vad kostar det?
Utbildningen kostar ingenting. Du kan i vissa fall söka studiestöd via Specialpedagogiska skolmyndigheten, länk i menyn till höger.

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-03-07

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor
Dan Forkéus
0563-18865
dan.forkeus@hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@hagfors.se

Studievägledare
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@hagfors.se

 

LÄNKAR

Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

CSNlänk till annan webbplats

Blanketterlänk till annan webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se