Hjälptjänster

logo

Yrkesutbildning för vuxna - yrkesvux

Automationstekniker eller teknisk operatör

För att möta teknikbranschens krav på fördjupade kunskaper, både teoretiskt men även praktiskt genom arbetsplatsförlagt lärande, så erbjuder vi  en utbildning till automationstekniker. Med denna tvååriga yrkesutbildning ges du möjlighet att studera en yrkesutbildning som branschen efterfrågar.

Vi erbjuder också en 1-årig tekniskoperatörsutbildning.

Ansökan senast 31 maj. Kursstart augusti -18

Vård-och omsorgsutbildning 1,5 år

Vuxenutbildningen inom vård- och omsorg är en yrkesutbildning på sammanlagt
1 550 gymnasiepoäng. Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och är upplagd på distans eller i form av validering.
Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter slutförd utbildning erhåller du betyg samt diplom om godkänd utbildning enligt vård- och omsorgscollege.

Distansupplägg på vård- och omsorgsutbildningen
Distansstudierna innebär undervisning på skolan en-två dagar/vecka och kurs. Resterande tid består av självstudier och inlämning av studieuppgifter. Skolan använder sig av lärplattformen Edwise och därmed måste du ha tillgång till en egen dator med internet.

Validering
Du som har minst 1 års arbetserfarenhet från vård- och omsorg kan få dina kunskaper validerade/bedömda.

Vem kan ansöka
För att ansöka till någon av våra yrkesvuxutbildningar krävs att du har ett svenskt personnummer. Om du är bosatt i en annan kommun än Hagfors, måste din ansökan först godkännas av din hemkommun. Vid fler antal sökande än antalet platser, sker ett urval enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning.

Dokumenterade kunskaper i svenska krävs. Godkänt betyg i Sv/Sva på grundläggande nivå är ett minimikrav.

Kursupplägg
Saknar du betyg i kursen Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 så ingår den kursen i din individuella studieplan, utöver nedanstående kurser, för att uppnå diplom från vård- och omsorgscollege från och med 2016. Från och med juli 2017 krävs också Samhällskunskap 1a1 för diplom.

Termin 1
Vård- och omsorg 1
Medicin 1
Vård- och omsorg 2
Specialpedagogik 1
Hälsopedagogik
APL (arbetsplatsförlagt lärande, ingår i Vom1/Vom2 eller SPP1)

Termin 2
Etik och människans livsvillkor
Psykologi 1
Psykiatri 1
Gymnasiearbete
APL (arbetsplatsförlagt lärande, ingår i Vom1/Vom2 eller SPP1)

Termin 3
Valt block om 300 poäng, samt ytterligare en obligatorisk kurs om 100 poäng.

Du väljer någon av följande yrkesutgångar:
Funktionshinder, hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.

Ansökan senast 31 maj, kursstart augusti -18

 

Yrkesvux barn-och fritid

Är en 1 årig yrkesvux utbildning, delsvis distans, med kurser inom området barn-och frInriktningen, pedagogiskt arbete. Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen förbereder dig för ett arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. APL (arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen).

Ansökan senast 31 maj, utbildningsstart oktober/november 2018.

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-06-11

KONTAKTUPPGIFTER

Studievägledare/administratör
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se