Hjälptjänster

logo
Bidrag för radonsanering

Detaljplan för Bryggan har antagits den 25 mars 2019

Här hittar du antagandehandlingar tillhörande detaljplanen.

Hagfors kommun meddelar härmed att FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BRYGGAN, HAGFORS KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN har antagits.


Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).


Antagandehandlingar detaljplan Bryggan

Planbeskrivning DP BrygganPDF (pdf, 3.3 MB)

Plankarta A3-LPDF (pdf, 212.4 kB)

Granskningsutlåtande II 2019-02-18PDF (pdf, 471.5 kB)

Granskningsutlåtande I 2018-10-23PDF (pdf, 732.3 kB)

Grundkarta A3-LPDF (pdf, 176.4 kB)

Tidigare beslutade planhandlingar

Behovsbedömning 2014-05-19PDF (pdf, 117.3 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 2.7 MB)

Samrådsredogörelse 2014-05-19PDF (pdf, 1 MB)

Beslut

Beslut om planuppdrag, SBU § 35 2013-03-26PDF (pdf, 338.4 kB)

Beslut om samråd, SBU § 115 2013-12-17PDF (pdf, 499.9 kB)

Beslut om granskning KS § 47 2014-05-26PDF (pdf, 189.7 kB)

Beslut om granskning II KS § 173 2018-11-12PDF (pdf, 4 MB)

Beslut om antagande KF § 58 2019-03-25PDF (pdf, 268.9 kB)

BesvärshänvisningPDF (pdf, 106.9 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se