Hjälptjänster

logo

Granskningstid för detaljplan Primusparkeringen pågår 19 juni - 26 juli

Här hittar du granskningshandlingar för detaljplanen.

Hagfors kommun, kommunstyrelsen, beslutade 2019-06-10 att godkänna upprättade granskningshandlingar till FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors (del av fastigheten Hagfors 2:166).

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun, 0563-185 00 (växel).


Granskningshandlingar Primusparkeringen

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 173.8 kB)

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 172.8 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskningPDF (pdf, 1.9 MB)

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.9 MB)

Plankarta A3-L 2019-05-17PDF (pdf, 208.2 kB)

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20PDF (pdf, 622.4 kB)


Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut

Underrättelse om samråd 2019-02-25PDF (pdf, 123 kB)

Inbjudan till samråd 2019-02-25PDF (pdf, 122.9 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

Beslut om samråd KLU § 26 2019-02-26PDF (pdf, 4.2 MB)

Planbeskrivning samråd inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.3 MB)

Plankarta samråd A3PDF (pdf, 526.9 kB)

Grundkarta samråd A3PDF (pdf, 199.8 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

Beslut om planbesked SBU § 56 2018-08-28PDF (pdf, 1.5 MB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se