Hjälptjänster

logo
bild

Samrådstid för revidering av naturvårds- och friluftsplan pågår 28 juni - 30 september

OBS samrådstiden har förlängts till 30 september. Här hittar du samrådshandlingar tillhörande planen.

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2019-05-27 att inleda samråd av FÖRSLAG TILL REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Hagfors kommun (2002). Förslaget översändes härmed för samråd enligt 3 kap. 8§ PBL.

Läs mer om revidering av naturvårds- och friluftsplanen samt tidigare naturvårdsplan (2011) här.öppnas i nytt fönster


Samrådshandlingar reviderad naturvårds- och friluftsplan

Inbjudan till samrådPDF (pdf, 175.8 kB)

Naturvårds- och friluftsplan del 1 - Mål och strategierPDF (pdf, 899.5 kB)

Naturvårds- och friluftsplan del 2 - Natur och friluftsliv i Hagfors kommunPDF (pdf, 2.2 MB)

Naturvårds- och friluftsplan del 3 - Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområdenPDF (pdf, 1.1 MB)

Bilaga A: Människan i landskapetPDF (pdf, 229.7 kB)

Bilaga B: Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommunPDF (pdf, 1.9 MB)

Bilaga C: Sjöar och vattendrag i Hagfors kommunPDF (pdf, 4.1 MB)

SändlistaPDF (pdf, 106.5 kB)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se