Hjälptjänster

logo
bild

Detaljplan för Gamla badhustomten i Ekshärad och Detaljplan för Primusparkeringen har vunnit laga kraft

Här hittar du handlingar tillhörande respektive detaljplan.

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun beslutade den 30 september 2019 att anta Förslag till detaljplan för Gamla badhustomten i Ekshärad, Hagfors kommun samt Förslag till detaljplan för Primusparkeringen, Hagfors kommun.

Hagfors kommun har emottagit Länsstyrelsens beslut, daterat den 4 oktober 2019, att prövning av kommunens antagandebeslut ej ska ske.

Respektive detaljplan hade vid överklagandetidens utgång den 23 oktober 2019 inte överklagats.

Besluten har till följd av detta vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.


Planhandlingar Detaljplan för Gamla badhustomten i Ekshärad

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.3 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 4.8 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 428.8 kB)


Planhandlingar Detaljplan för Primusparkeringen

1. Innehållsförteckning hemsidanPDF (pdf, 113.4 kB)

2. LagakraftbevisPDF (pdf, 6.6 MB)

3. PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

4. PlankartaPDF (pdf, 223.3 kB)

 

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut rörande detaljplanerna finner du via denna länk: Detaljplaneröppnas i nytt fönster

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se