Hjälptjänster

logo

Granskningstid förslag till detaljplan Bågskytten pågår 30 juni-11 augusti

Här hittar du granskningshandlingar tillhörande planen.

Hagfors kommun beslutade 2020-06-15 att inleda granskning av Förslag till DETALJPLAN för Bågskytten (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) i Ekshärad, Hagfors kommun.

Granskningshandlingar detaljplan Bågskytten

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 134.8 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 47.5 kB)

Planbeskrivning granskningshandling 2020-05-26PDF (pdf, 4.2 MB)

Plankarta granskningshandling 2020-05-26PDF (pdf, 314.4 kB)

Planområdesgräns (DWG-fil)öppnas i nytt fönster

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 2.2 MB)

PM-Kulturmiljö 2020-05-26PDF (pdf, 2.2 MB)

Illustrationskarta exempel 2020-05-14PDF (pdf, 659.7 kB)

KS beslut § 93 2020-06-15PDF (pdf, 375 kB)

Samrådshandlingar, tidigare beslutade handlingar och övriga dokument tillhörande detaljplan Bågskytten hittar du här: Detaljplaneröppnas i nytt fönster

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se