Hjälptjänster

logo

Laga kraft vunna planhandlingar tillhörande detaljplan för Metanolfabrik i Hagfors

Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari 2020.

Antagna planhandlingar detaljplan för Metanolfabrik i Hagfors

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se