Hjälptjänster

logo
bild

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 9 april, kl. 17.25
Hagfors kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter. På grund av den uppkomna situationen har Hagfors kommun gått upp i stabsläge.

9 april

Uppdaterad 9 april, kl.17.25.

Vi vill vi påminna er om att avstå från resor under påsken som inte är absolut nödvändiga. Utan stanna och njut av påsken i i Hagfors kommun. Dessutom glöm inte att följa utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

Uppdaterad 8 april, kl.16.35

Hagfors kommun har tagit beslut om flera riktade insatser för att hjälpa företagare i kommunen. Detta görs med anledning av att coronakrisen som påverkar näringslivet negativt.
Följande extra insatser kommer näringslivet att kunna ta del av:

  • Få anstånd med kommunala avgifter efter samtal och bedömning av företagets situation.

  • Snabbare betalning till leverantörer som utför tjänster åt kommunen efter kontakt och samtal med aktuella leverantörer.

  • Fakturering av tillsynsavgifter flyttas från april till september.

  • Hyresreduktioner kan ges för enskilda aktörer som bedriver affärsverksamhet i kommunens och Hagforshems lokaler och som bedöms få en negativ påverkan av coronakrisen.

  • Öka insatserna för att uppmärksamma företagens egna initiativ med förändrade tjänster som underlättar och förbättrar för kunder på grund av coronaläget.

  • Öka antalet lokala inköp där möjlighet finns med hänsyn till upphandlingslagstiftningen.

  • Tätare dialog med näringslivet för att veta hur de påverkas och vilket ytterligare stöd som kan behövas.

  • Möjlighet till tidigare utbetalning av föreningsbidrag ses över.

  • Alla anställda i Hagfors kommun får en värdecheck på 200 kronor som ska användas i den lokala näringen med undantag från dagligvaror, apotek och systembolag.
  •  

Kontaktuppgifter för företagare

Utvecklingschef
Lars Sätterberg
0563-187 76
lars.satterberg@hagfors.se

Näringslivsutvecklare
Fredrik Igelström
0563-187 43
fredrik.igelstrom@hagfors.se

Uppdaterad 7 april, kl.17.00.

Inget nytt att rapportera idag från Hagfors kommun med anledning av coronaviruset. Vi vill påminna om att vi fortsätter följa utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

Uppdaterad 6 april, kl.17.35.

Inget nytt att rapportera idag från Hagfors kommun med anledning av coronaviruset. Vi vill påminna om att vi fortsätter följa utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

Uppdaterad 3 april, kl.17.05.
Hagfors kommun uppmanar kommunmedborgarna att inte resa i påsk
- Tillsammans med kommunledningen vill vi samlat från politiken uppmana alla kommunmedborgare att avstå och resa i påsk, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.

- I Hagfors kommun finns så mycket att uppleva om man väljer att stanna här. Det finns vacker natur att vandra i, affärer med ett brett utbud eller varför inte bara stanna upp en stund och ta hand om varandra. Och när du handlar gör det lokalt och stötta samtidigt näringslivet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.

Att minimera antalet resor både i och utanför landets gränser minskar risken för smittspridning och belastningen på sjukvården. Läget som råder är tufft för många av kommunens verksamheter men det fungerar under omständigheterna ändå bra.

- Den situation vi nu har är tuff men hanterbar. Men för att det inte ska bli värre för hela vårt samhälle och framför allt sjukvården måste vi alla bidra med det vi kan. Följ rekommendationer som att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om man är sjuk, minska antalet sociala kontakter och undvika resor om det inte är absolut nödvändigt, säger kommunchef Jan Lilja.

Uppdaterad 2 april, kl.16.50.

Inget nytt att rapportera idag från Hagfors kommun med anledning av coronaviruset. Vi vill påminna om att vi fortsätter följa utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

Uppdaterad 1 april, kl.17.45.

Inget nytt att rapportera idag från Hagfors kommun med anledning av coronaviruset. Vi vill påminna om att vi fortsätter följa utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

» Läs Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och rådlänk till annan webbplats

Uppdaterad 31 mars, kl.17.50

Besöksförbud på äldreboende
Regeringen beslutade den 30 mars att från och med 1 april 2020 och tillsvidare är det besöksförbud på äldreboenden i Sverige. Detta görs för att skydda våra äldre och minska smittspridning av Covid-19.
– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

Verksamhetsansvarig genom enhetschef och sjuksköterska får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter.

Fritidsbanken stängd från 1 april
Från och med den 1 april är Fritidsbanken i Hagfors stängd. Personalen på Fritidsbanken behövs i andra samhällsbärande verksamheter inom kommunen därav stängningen.

På grund av Coronakrisen behöver kommunen fördela om personal inom kommunen. Därför har Hagfors kommun tagit beslut om att från och med den 1 april hålla stängt på Fritidsbanken. Vid behov av att återlämna lånad utrustning eller förlängning av lån ta kontakt via telefon 070-2308724länk till annan webbplats.

De utställda containers för Fritidsbanken på återvinningscentraler i Hagfors och Ekshärad stängs för inlämning fredagen den 3 april.

Uppdaterad 30 mars, kl.18.55.
Inget nytt att rapportera. Men vi vill än en gång påminna om att:
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
- Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Stanna hemma när du är sjuk

Gå inte till jobbet, skolan, förskolan eller besök någon äldre person. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Symptom som feber och hosta, även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom på Convid-19.

Uppdaterad 27 mars, kl.17.35.
Vi har ett konstaterat fall av coronavirus i Hagfors kommun. I nuläget påverkas inte de verksamheter som bedrivs i kommunala fastigheter. Då vi har en pandemi kan vi inte utesluta att det finns flera fall i vår kommun som vi inte känner till.

Vi vill påminna om att:
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
- Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Stanna hemma när du är sjuk

Gå inte till jobbet, skolan, förskolan eller besök någon äldre person. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Symptom som feber och hosta, även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom på Convid-19.

Uppdaterad 26 mars, kl.16.45

Region Värmland redovisar regelbundet statistik över antalet bekräftade fall och antalet patienter som vårdas inom Region Värmland för coronavirusinfektion (covid-19).

» Aktuellt läge i Värmland för Covid-19länk till annan webbplats

Uppdaterad 25 mars, kl.13.40

På grund av rådande situation och osäkerheten runt spridningen av Covid-19 har Trafikverket beslutat att pausa flygtrafiken på linjen Torsby/Hagfors-Stockholm. Pausen gäller 30 mars-30 april. Leverantören Amapola erbjuder resenärer ombokning utan kostnad för biljetter bokade på sträckan Hagfors-Stockholm den aktuella perioden.


» Flyglinjen Hagfors -Stockholm tar paus en månad

Uppdaterad 24 mars, kl.17.40
Idag den 24 mars har Folkhälsomyndigheten beslutat, med stöd av smittskyddsförordningen, att från och med den 25 mars är endast bordsservering tillåten i restauranger, på kaféer, nattklubbar och att stående servering är inte tillåten vid barer. Syftet med denna åtgärd är att för att minska risken för spridning av covid-19. Det är kommunen som gör tillsyn och om inte kraven följs kan verksamheterna stängas.

» Läs mer om de nya reglerna för restauranger och krogarlänk till annan webbplats

Uppdaterad 23 mars, kl.17.00

Inget nytt att rapportera. Vi bedömer läget för vår verksamhet i Hagfors kommun som för närvarande stabilt.

Uppdaterad 20 mars, kl.16.35

Om jag som förälder är sjuk får mitt barn som är friskt gå till förskolan/skolan?
- Barn som är friska ska gå till förskolan eller skolan. Om barnen är sjuka ska de vara hemma.

Dessutom vill vi upplysa om att:
- Sjuka barn med lindriga symptom ska kontakta sin mentor för att få material att kunna jobba med hemifrån i väntan på att bli friska.
- Elevhälsan finns och dit kan elever som inte mår bra vända sig för att få stöd.
- Viktigt är att du inte besöker fritidsgårdar eller kulturskola om du är sjuk.

Uppdaterad 18 mars, kl.16.35

På grund av den rådande pandemi av Covid-19 har Region Värmland beslutat att ändra prioriteringen av larm till SOS. Det innebär att Räddningstjänsten i Hagfors kommun ska endast åka på larm som gäller hjärtstopp, luftvägshinder och stor blödning.
- Prioriteringen gäller tillsvidare. För oss betyder det inte någon skillnad för styrkan i Hagfors däremot i Ekshärad innebär det att man kommer och åka på färre larm, kommenterar räddningschef Håkan Finnkvist prioriteringarna av SOS-larm som Region Värmland beslutat om.

Gymnasiesärskolan öppen som vanligt
Vi vill förtydliga att distansundervisningen för elever på gymnasiet inte gäller elever i gymnasiesärskolan. De har undervisning som vanligt och kommer att kontaktas av sina mentorer för att få information om schema och upplägg för sin undervisning.

Uppdaterad 17 mars, kl.16.25

Hagfors kommun har idag beslutat att från och med den 19 mars införa distansundervisning för alla gymnasieelever och elever på vuxenutbildningen vid Älvstrandsgymnasiet. Under onsdagen 18 mars får eleverna bedriva självstudier och från och med torsdag 19 mars övergår man till distansundervisning. Beslutet gäller tillsvidare och är taget utifrån den rekommendation som regeringen har gett Sveriges alla gymnasieskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset.

- Det är självklart för oss att följa regeringens rekommendation. Vi har beslutat att från den 19 mars införa distansundervisning för gymnasieelever och vuxenutbildning vid Älvstrandsgymnasiet, säger kommunchef Jan Lilja.

“Inte något extra lov”
- Detta är inte något extra lov. Utan våra elever på gymnasiet och på vuxenutbildning ska vara hemma och plugga utifrån de uppgifter lärarna har gett dem. Under onsdag har elever självstudier för att sedan påbörja distansstudier på torsdag enligt gällande schema. Under onsdag kommer lärare att förbereda distansundervisningen och upplägg av densamma, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller i Hagfors
* Elever har obligatorisk närvaro utifrån den undervisningsform som genomförs.

* Elever som har apl går på den som planerat. Om arbetsplatsen inte tar emot studerande ska
eleven kontakta mentor för att se på upplägg för distansundervisning.

* Alla kursmoment är inte möjliga att genomföra på distans och lärarna kommer därför att behöva planera så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle.

* Den som får problem med sin dator eller behöver hjälp och stöd för att komma igång med sina distansstudier är naturligtvis välkommen till skolan för att få hjälp. Man kontaktar då sin mentor eller rektor som informerar om vem de ska söka upp på skolan.

* Utifrån dagens direktiv vet vi inte hur länge undervisningen kommer att bedrivas via distans.

* Elever och vårdnadshavare måste hålla sig uppdaterade via Hagfors kommuns hemsida.

Besluet om distansundervisning i Hagfors har sin grund i att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

Uppdaterad 17 mars, kl.13.55
Läget kring coronaviruset förändras ständigt. Hagfors kommun har den 16 mars beslutat att gå upp i stabsläge. Hagfors kommun tar inte fram några egna rekommendationer utan vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus. Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för samhällsspridning i landet som mycket hög och WHO har klassat coronaviruset som en pandemi.

Aktiviteter och dagverksamhet inställd
Från och med den 16 mars är planerade aktiviteter på trygghetsboendet Skogvaktaren inställda. Dagverksamhet på Skogvaktaren och kommunrehab ställs in tills vidare och varje person kommer att kontaktas de närmaste dagarna för olika individuella lösningar. Underhållning/aktiviteter med externa underhållare är inställda på särskilt boende och korttids. Verksamheternas egna aktiviteter fortsätter som planerat. Dessa åtgärder görs för att undvika smittspridning av coronaviruset.

Öppna förskolan stängd
På Familjecentralen håller öppna förskolan stängt. Även Ungdomsmottagningen påverkas.

Karensdag avskaffas
Regeringen har beslutat att karensavdraget slopas tillfälligt 11 mars-11 maj och staten betalar ut ekonomisk ersättning från första dagen i sjukfallet under den perioden. Ersättningen för karensdagen betalas i ut efterhand. Personal som varit sjuka måste ansöka hos Försäkringskassan för att få ut ersättning för karensdagen.

Arbete med patientnära vård

Personal i Hagfors kommun som arbetar med patientnära vård och riskgrupper som exempelvis äldre människor ska inte arbeta om de får symptom från luftvägarna, hosta eller feber.

Anhöriga bör undvika besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden och aldrig om man som anhörig har symptom från luftvägarna, hosta och feber vilket kan kopplas till coronaviruset. Vi gör detta för att skydda våra äldre.

Anhöriga ska tillsvidare inte göra besök på kortidsboendet Åsen på grund av coronaviruset. Undantag för anhöriga för kritiskt sjuka. Vi gör detta för att skydda våra äldre.

Länkar

Information om Corona på andra språk

Information om Corona på andra språk


Coronainformation_ARABISKAPDF (pdf, 231.7 kB)

Coronainformation_ENGLISHPDF (pdf, 191.4 kB)

Coronainformation_ESPANOLPDF (pdf, 156.9 kB)

Coronainformation_PERSISKAPDF (pdf, 140.4 kB)

Coronainformation_SOOMAALILPDF (pdf, 187.4 kB)

Coronainformation_SUOMIPDF (pdf, 171.5 kB)

Coronainformation_LÄTT SVENSKAPDF (pdf, 171.2 kB)

Symptom som feber och hosta, även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom på Convid-19.

Du kan själv undvika att föra smittan vidare genom att stanna hemma när du uppvisar luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon.

Var noga med handhygienen

Tvätta händernalänk till annan webbplats ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se