logo
bild

Information med anledning av coronapandemin

Hagfors kommun följer utvecklingen av coronapandemin och följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

» De flesta åtgärder mot covid-19 togs bort den 9 februari 2022

Senaste nyheten

1 juli
Från och med 1 juli 2022 gäller nya rutiner från Smittskydd Värmland. Vi återinför covid-rutiner för våra medarbetare och besökare till vård- och omsorgstagare på våra boenden ska vara symtomfria och rekommenderas att bära munskydd. Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Vi rekommenderar dig som ska besöka vård- och omsorgstagare på våra boenden att ta kontakt med verksamheten innan besök på kommunens boendeenheter. Vid svårigheter att bedöma lämpligheten för besök kontaktas tjänstgörande sjuksköterska och i andra hand enhetschef eller verksamhetschef.

» Säkra besök på särskilt boende, korttidsboende och LSS boende Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.

11 mars
Torsdag den 17 mars är det drop-in i Hagfors för vaccination mot covid-19. Då har du som ännu inte vaccinerat dig eller behöver påfyllnadsdos, möjlighet att göra det. Ingen tidsbokning behövs. Utan kom till Hotell Monica klockan 14.00-17.00. Tänk på att du inte får ha symtom om du ska vaccinera dig.

» Drop-in-vaccination på Hotell Monica 17 mars

3 mars
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Det gäller även dig som har larm, rehabinsatser, kontakt med demenssjuksköterska eller deltar på dagverksamhet. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första. Alla som rekommenderas en andra påfyllnadsdos kommer att kontaktas.

» Andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till dig som 80 år och äldre

3 februari
Coronapandemin inte är över men Folkhälsomyndigheten och regeringen bedömer att det är möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 från den 9 februari. Beslutet har sin grund i den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter. Det har inneburit att belastningen på samhället minskat.

» De flesta åtgärder mot covid-19 tas bort den 9 februari

26 januari
Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att de åtgärder som infördes i december 2021 och januari 2022 är nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter hoppas man att åtgärderna successivt från 9 februari ska kunna avvecklas.

» Fortsatt mycket hög smittspridning - men vissa åtgärder kan tas bort den 9 februari

20 januari
Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och nu ändras de förhållningsregler som handlar om att stanna hemma från arbete eller skola när du eller någon i ditt hushåll är sjuk. Ändringen görs för att minska frånvaro av personal inom samhällsviktig verksamhet. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

» Den 20 januari införs nya regler för familjekarantän och testning av covid-19

11 januari
Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige. Från den 12 januari införs därför flera nya åtgärder för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Det enskilt viktigaste som du kan göra för att minska smittspridningen är att ta vaccin mot covid-19.

» Den 12 januari införs flera nya åtgärder mot covid-19

22 december
Enligt Folkhälsomyndigheten förmodas smittspridningen öka och kan bli omfattande i mitten av januari 2022. Från den 23 december 2021 gäller därför flera nya åtgärder för att motverka smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

» Från 23 december gäller flera nya åtgärder för att minska smittspridningen

8 december
Från den 8 december gäller nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Bland annat rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer. De nya rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

» Från 8 december gäller nya åtgärder för att minska smittspridningen

2 december
Vecka 49 är det drop-in-vaccination för vaccindos 2 och ovaccinerade i Ekshärad 8 december på Kyrkhedens skola kl. 15.30-17.00 och i Hagfors 9 december på ÄBC, kl. 15.30-17.00. Ingen tidsbokning behövs. Tänk på att du inte får ha symtom när du ska vaccinera dig.

» Drop-in-vaccination i Ekshärad och Hagfors vecka 49

30 november
Från den 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder. Bland annat finns bestämmelser för hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Åtgärderna har tagits fram av Folkhälsomyndigheten för att begränsa de effekter som stora sammankomster kan ha på smittspridningen.

» Från 1 december gäller nya smittskyddsåtgärder

22 november
Från den 22 november utökas rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Det gäller alla som är 6 år eller äldre, både de som är vaccinerade eller inte vaccinerade bör testa sig vid symtom.

» Från 22 november utökas rekommendationerna för testning mot covid-19

29 oktober
Den 1 november ändras rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid symtom samt vem som ska testa sig och när. Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

» Det här gäller från den 1 november

28 oktober
I slutet på september togs flertalet av de allmänna restriktionerna bort. På skolorna i Hagfors kommun har de lokala anpassningarna funnits kvar som en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridning. Från och med vecka 45 öppnar man upp men några anpassningar blir ändå kvar fram till och med årsskiftet.

» Vissa anpassningar kvar i skolverksamheten året ut

6 oktober
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (Säbo), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Den 6 oktober började vi med vaccination av boende på Säbo i kommunen.

» Nu har vi börjat ge tredje dosen vaccin mot covid-19 till boende på Säbo

5 oktober
Även om de flesta restriktioner och allmänna rekommendationer nyligen togs bort är inte pandemin över. Hagfors kommun fortsätter därför, utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland, att följa Socialstyrelsens förordning om säkra besök på våra äldreboenden. Fortsatt gäller att alla besök ska förbokas. Du som är ovaccinerad bör undvika besöka personer på våra äldreboenden som är 70 år och äldre.

» Vi fortsätter med säkra besök på våra äldreboenden

28 september
Hagfors kommun har beslutat att ha kvar anpassningar i verksamheterna inom barn- och bildning även efter den 29 september för att motverka smittspridning. Det görs som en försiktighetsåtgärd och gäller i första hand till och med vecka 44.

» Verksamheterna inom barn- och bildning har kvar anpassningar - även efter 29 september

28 september
Onsdag den 29 september tas restriktioner och rekommendationer för att förhindra smitta av covid-19 bort. Alla, även fullvaccinerade, bör dock fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Det är fortsatt viktigt att du som kan men ännu inte har vaccinerat dig gör det. Du bokar tid på 1177.se

» Det här gäller från och med den 29 september

20 september
Den 23 september är det drop-in i Hagfors för vaccination mot covid-19. Då har du som ännu inte vaccinerat dig har då möjlighet att göra det. Ingen tidsbokning behövs. Utan kom till vårdcentralen klockan 09.00-11.00 eller Hotell Monica, klockan 13.00-17.00. Tänk på att du inte får ha symtom om du ska vaccinera dig.

» Drop-in-vaccination i Hagfors 23 september

6 september
Även om du är vaccinerad mot covid-19, eller lämnat prov som visar att du har antikroppar, ska du provta dig. Det gäller elever från förskoleklass och äldre som inte haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna.

» Om du har symtom beställ alltid provtagning via 1177.se

11 augusti
Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige. Folkhälsomyndigheten införde därför den 12 juli en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller till den 31 augusti.

» Testa dig om du varit utomlands

6 augusti
Från och med 6 augusti erbjuds ungdomar i Värmland födda 2005 eller tidigare vaccination mot covid-19 för att skydda sig själva och ytterligare minska smittspridningen i samhället.

» Nu kan alla födda 2005 eller tidigare boka vaccin mot covid-19

15 juli
Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

» Smittspridningen minskar – flera anpassningar av restriktioner från 15 juli

2 juli
I höst kommer även ungdomar som är 16 och 17 år att erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Vaccineringen planeras att påbörjas i början av höstterminen. Det är tillgången på vaccin som styr startdatumet. Syftet med vaccineringen är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

» Även 16 och 17-åringar erbjuds vaccin mot covid-19

29 juni
Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet personer som vårdas för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras från 1 juli. Smittskydd Värmland kommer att följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder.

» Smittspridningen minskar - flera anpassningar av restriktioner från 1 juli

23 juni
Smittskydd Värmland förlänger inte sina regionala rekommendationer efter 27 juni men flaggar för att Värmland sannolikt inte fullt ut kan följa de planerade nationella anpassningarna av smittskyddsåtgärder den 1 juli. Detta skriver man i ett pressmeddelande den 23 juni.

» Nuvarande regionala rekommendationer i Värmland förlängs inte

10 juni
Nu ökar åter smittspridningen av covid-19 i Värmland. Region Värmland bedömer att ökningen beror på en mer smittsam virusvariant och minskad efterlevnad till pandemirekommendationerna. För att motverka smittspridningen har Smittskydd Värmland beslutat införa lokala rekommendationer under perioden 11 juni-27 juni. Det innebär att Hagfors kommun ställer in sommarkollo på Åsanland samt idrottsskola och dansläger.

» Tillfälliga lokala rekommendationer införs i Värmland - påverkar sommaraktiviteter i Hagfors

8 juni
Fredag den 11 juni är det dags studentavslutningen 2021 i Hagfors. På grund av den rådande coronapandemin blir det även i år annorlunda mot hur det brukar se ut. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande för studentavslutningen vid Älvstrandsgymnasiet för elever i årskurs 3.

» Riktlinjer för studentavslutningen i Hagfors 11 juni

31 maj
Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Regeringen har dock beslutat att med start 1 juni ska en stegvis nedtrappning av de restriktioner som finns påbörjas. Förhoppning är att i september ska alla restriktioner vara borttagna. Detta under förutsättning att smittläget tillåter det.

» Anpassningar av restriktioner med början 1 juni

19 maj
Det har konstaterats ett fall av covid-19 kopplat till klass IN3 på Älvstrandsgymnasiet. Flera personer med koppling till klassen har också testats och väntar på provsvar. Som en säkerhetsåtgärd övergår klassen därför till fjärrundervisning fullt ut fram till den 24 maj. Detta görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Positivt fall av covid-19 - gymnasieklass övergår till fjärrundervisning

17 maj
Gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 fortsätter med delvis fjärrundervisning i kombination med närundervisning återstående veckor av vårterminen 2021. Detta görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Årskurs 1 och 2 har fjärrundervisning i kombination med närundervisning vårterminen ut

3 maj
På grund av coronapandemin kommer skolavslutningar och student att se annorlunda ut även år i mot hur det brukar vara. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs beroende på antal elever i respektive klass eller i mindre grupp.

» Covid-19 påverkar våra skolavslutningar även 2021

21 april
Hagfors kommun fortsätter med en successiv återgång för fler klasser till närundervisning. Från 26 april kommer även årskurs 2 på gymnasiet att övergå till närundervisning. Beslut är taget utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Fler klasser återgår till närundervisning från vecka 17

14 april
Årskurs 7-8 på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC) och gymnasieskolan årskurs 1-2 kommer den 19 april etappvis börja återgå till närundervisning. Hagfors kommun har beslutat om en successiv återgång till närundervisning utifrån rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Successiv återgång till närundervisning för årskurs 7-8 och gymnasieskolan

13 april
Att hålla avstånd är effektivt mot att smittas och att smitta andra. Vi måste minska på våra kontakter med andra människor och hålla avstånd till varandra. Social distansering är en viktig del för att bromsa takten på smittspridningen av coronaviruset i Sverige.

» Dra ner på dina kontakter och håll avstånd - då bromsar du smittspridningen

6 april
Hagfors kommun har beslutat att stänga förskolan Treklöven perioden 7-9 april. Det har under kort tid bekräftats 5 fall av covid-19 kopplat till förskolan. Beslutet har tagits som en säkerhetsåtgärd efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Förskolan Treklövern stänger resten av vecka 14

30 mars
Från den 26 april fram till sommaruppehållet 28 juni kommer flyget till och från Hagfors Airport att återupptas, dock med en begränsad tidtabell.

» Flyget startar upp igen 26 april

28 mars
Eleverna i årskurs 7-9 på Kyrkhedens skola övergår till fjärrundervisning vecka 13. Anledningen är att ytterligare fall av covid-19 kopplade till klasser i årskurs 7-9 bekräftats under helgen. Hagfors kommun har tagit beslutet efter rekommendation från Smittskydd Värmland som en säkerhetsåtgärd för att minska smittspridningen.

» Fjärrundervisning vecka 13 för årskurs 7-9 på Kyrkheden

24 mars
Årskurs 9 på Älvstranden Bildningscentrum och årskurs 3 i gymnasieskolan återgår till närundervisning från den 29 mars. Årskurs 7-8 och årskurs 1-2 på gymnasieskolan fortsätter med fjärrundervisning vecka 13 och vecka 15. Beslutet att öka andelen undervisning på plats i skolan har Hagfors kommun tagit efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Vecka 13 blir det närundervisning för fler elever på ÄBC

17 mars
Årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till den 26 mars. Beslutet att förlänga fjärrundervisningen även vecka 12 har Hagfors kommun tagit efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Fortsatt fjärrundervisning vecka 12 för årskurs 7-9 och gymnasieskolan

10 mars
Från och med den 15 mars återgår F-3, årskurs 4-6 och introduktionsprogrammet på Älvstranden Bildningscentrum till närundervisning. Årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning även vecka 11.

» Återgång till närundervisning vecka 11 för F-3 och årskurs 4-6

6 mars
Fredag den 5 mars fick Hagfors kommun kännedom om fler nya fall av covid-19 kopplade till skolenheter på Älvstranden Bildningscentrum (ÄBC). Därför har Hagfors kommun, efter ny rekommendation från Smittskydd Värmland, beslutat att stänga all närundervisning på ÄBC vecka 10. Årskurs 4-9 och gymnasieskolan övergår fullt ut till fjärrundervisning. Årskurs F-3 håller stängt.

» Ingen närundervisning vecka 10 på ÄBC

4 mars
Eleverna i årskurs 7-9 på Älvstranden Bildningscentrum kommer att ha fjärrundervisning vecka 10. Anledningen är många fall av covid-19 senaste veckan kopplat till enheten 7-9 på ÄBC. Hagfors kommun har tagit beslutet i samråd med Smittskydd Värmland i syfte att minska smittspridningen.

» Fjärrundervisning vecka 10 för årskurs 7-9 på ÄBC

3 mars
Från och med 3 mars får de som är 83 år eller 84 år och folkbokförda i Värmland ett brev hem med erbjudande om att boka tid för vaccination mot covid-19.

» Dags att boka vaccinationstid för de som är 83 år och 84 år

26 februari
Antalet bekräftade fall av covid-19 har de senaste veckorna ökat gradvis i Värmland, även i Hagfors kommun. I detta läge betonar Smittskydd Värmland att det är viktigt att vi fortsätter följa nationella föreskrifter och allmänna rekommendationer.

» Viktig information om sportlovet från Smittskydd Värmland

25 februari
Vecka 9 är det sportlov i Hagfors kommun. Ett normalt år hade vi kunnat träffats många och genomföra aktiviteter tillsammans. Men i år är inte allt som det brukar vara. Vi är fortfarande i en pandemi. Därför vill vi påminna er om några viktiga saker att tänka på inför ledigheten.

» Ha med ditt personliga ansvar även under sportlovet

17 februari
Från och med onsdag 17 februari öppnar Region Värmland upp tidsbokningen för vaccination mot covid-19 för dig som är 85 år eller äldre eller som bor ihop med någon som är 85 år eller äldre. Under vecka 7 får också alla födda 1936 eller tidigare och som är folkbokförda i Värmland ett brev från Region Värmland med erbjudande om att boka tid för vaccination och information hur och när bokningen ska göras.

» Från 17 februari kan du som är 85 år eller äldre boka tid för vaccination covid-19

7 februari
Folkhälsomyndigheten redovisade den 4 februari nya rekommendationer till regioner och kommuner för vaccination mot covid-19. Där sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare. Även vilka som ingår i fas 3 preciseras mer.

» Nya rekommendationer om vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19

5 februari
Folkhälsomyndigheten har ändrat i den rekommendation som gäller träning för barn och unga. Nu får även ungdomar i gymnasieåldern träna inomhus. Utifrån detta har Hagfors kommun beslutat att hyra ut idrottshallar och Valhall från den 8 februari till föreningar för aktiviteter och träning för ungdomar födda 2002 och senare.

» Nu får även ungdomar födda 2002 och senare träna inomhus

3 februari
Från den 8 februari kommer alla elever i grundskolan årskurs 7-9 i Hagfors kommun att återigen ha närundervisning på plats i skolan. Detta efter att eleverna under en period fått kombinera fjärrundervisning med närundervisning. Nu är dock smittläget i Hagfors kommun väldigt lågt vilket gör att högstadieelever kan återgå till närundervisning.

» Närundervisning fullt ut för årskurs 7-9 från 8 februari

3 februari

Gymnasieeleverna i årskurs 1 och 2 i Hagfors får fortsätta att kombinera närundervisning på plats i skolan med fjärrundervisning. Årskurs 3 övergår till närundervisning fullt från vecka 7. Det nya beslutet för gymnasieskolan i Hagfors gäller från 22 februari men med successiv övergång till närundervisning 100 procent från 2 april. Om det sker förändringar av nationella rekommendationer kan detta beslut behöva att ändras.

» Gymnasieskolan fortsätter med delvis fjärrundervisning till 1 april

29 januari
Polisregion Bergslagen anvisar trafikanter till fyra utvalda gränsövergångar för resa in i Sverige från Norge.

» Polisen beslutar om anvisade gränsövergångar från Norge till Värmland och Dalarna

27 januari
Vaccineringen mot covid-19 fortsätter gå planenligt i Hagfors kommun. Den första fasen är inne på upploppet. Vård- och omsorgstagare på äldreboenden får sin andra dos vaccin under vecka 4. De som har hemtjänst har fått sin första dos vaccin. Dessutom har närmare 400 personal inom individ- och omsorg blivit vaccinerad en första gång. I mitten på februari startar fas 2 av vaccineringen.

» Vårdpersonal vaccineras mot covid-19 och snart går vi in i fas 2

25 januari
Folkhälsomyndigheten förtydligade måndag den 25 januari att den som bor med arbetspendlare kan leva och arbeta som tidigare, det gäller även vård- och omsorgspersonal.
– Det känns bra att vi kunde få ett snabbt besked, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Värmland.

» Detta gäller i samband med inreseförbud till Sverige

22 januari
Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Det är en av de nya rekommendationerna som regeringen meddelade 21 januari. Hagfors kommun kommer att åter hyra ut idrottshallar och anläggningar, både utomhus och inomhus, till föreningar för aktiviteter för barn födda 2005 och senare. Även kulturskolan och fritidsgårdar i kommunen ska ha verksamhet i gång för samma målgrupp. Detta gäller från och med 25 januari.

» Åter möjligt att hyra idrottshallar - för aktiviteter för barn födda 2005 och senare

21 januari
Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutade den 21 januari om förlängning av de nationella restriktionerna samt nya rekommendationer. Det betyder bland annat att gymnasieskolan övergår från 25 januari till att kombinera fjärrundervisning med närundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen har fortsatt endast närundervisning. Årskurs 7-9 fortsätter att kombinera fjärrundervisning med närundervisning under perioden 25 januari-5 februari.

» Gymnasieelever kombinerar närundervisning och fjärrundervisning från 25 januari

19 januari
Vaccineringen mot covid-19 är igång i den första fasen. I den andra fasen kommer det att bli aktuellt med tidsbokning för de som rekommenderas vaccinering, främst personer 70 år eller äldre. I Hagfors kommun är man klar med första delen av vaccineringen på boendena och håller på med vård- och omsorgstagare som har hemtjänst. Vecka 3 börjar vaccineringen av personal.

» Vaccineringen mot covid-19 fortsätter och planeringen för kommande faser är igång

8 januari
När vårterminen 2021 börjar vecka 2 kommer årskurs 7-9 i Hagfors kommun att kombinera närundervisning med fjärrundervisning. Detta gäller till och med den 22 januari 2021.

» Fjärrundervisning för årskurs 7-9 vecka 2 och 3

7 januari
Måndag den 11 januari startar vårterminen 2021. De nationella gymnasieprogram och vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. De elever som har fjärrundervisning erbjuda att hämta matlådor.

» Fjärrundervisning för gymnasieskolan från 11 januari - eleverna erbjuds matlådor

5 januari
På tisdagsförmiddagen startade vaccineringen i Hagfors kommun mot covid-19. Anna Emilsson, 94 år boende på Bellmansgården var först ut att bli vaccinerad.

» Anna, 94 år först att vaccineras i Hagfors kommun

30 december
Den 27 december 2020 började vaccineringen i Sverige mot covid-19. Alla landets regioner har nu fått leveranser av vaccindoser. I Hagfors kommun startar vaccineringen under vecka 1. Först är vård- och omsorgstagare på kommunens särskilda boenden.

» Vecka 1 startar vaccineringen i Hagfors kommun mot covid-19

23 december
Från och med den 24 december gäller förbud mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00. Förbudet gäller till och med den 15 januari. Det innebär att restauranger får sälja alkohol fram till klockan 20.00. Därefter ska restaurangen utrymmas inom en halvtimme, alla gäster ska ha lämnat restaurangen klockan 20.30. Detta är en åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19.

» Tillfälliga regler för serveringstillstånd från 24 december

22 december
Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på alla äldreboendena i Hagfors kommun. Detta är en åtgärd för att förhindra spridning av covid-19. Besöksförbudet gäller under perioden 23 december 2020 till och med 12 januari 2021. Undantag från förbudet görs om en boende har palliativ vård i livets slut.

» Besöksförbud på våra äldreboenden från 23 december

22 december
Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner. Utifrån det har Hagfors kommun beslutat stänga biblioteken för besök, stoppa uthyrning av idrottshallar och förlänga stängningen av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet. Dessutom ska de nationella gymnasieprogrammen i Hagfors fortsätta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte. Samtliga åtgärder gäller till den 24 januari.

» Nya lokala åtgärder för att bromsa smittspridningen

21 december
Biblioteken i Hagfors och Ekshärad håller stängt tillsvidare. Det är en åtgärd som Hagfors kommun beslutat om utifrån det nya nationella restriktionerna som presenterade den 18 december. Även om det är stängt för besök kan man så klart använda de digitala tjänsterna. Förboka tid för att låna dator, läsa dagstidningar eller hämta bokade böcker/medier utanför biblioteket.

» Hagfors och Kyrkhedens bibliotek stängda för besök tillsvidare

21 december
Hagfors kommun stoppar all uthyrning av idrottshallar/anläggningar och ishall till aktiviteter för alla - oavsett ålder. Beslutet gäller från och med den 21 december till och med den 24 januari.

» Nu är det stopp för uthyrning av idrottshallar

18 december
Vi vädjar till närstående att tillsvidare helst avstå och besöka våra äldreboende i Hagfors kommun. Vi har ett stort antal bekräftade fall av covid-19 på Häggården i Råda och Lillåsen i Hagfors. Vi arbetar nu med åtgärder för att säkerställa vård- och omsorgsinsatser samt begränsa smittspridningen. Hagfors kommun har också gjort en hemställan till Folkhälsomyndigheten om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på äldreboendena.

» Avstå att besöka våra äldreboenden

17 december
Den ökade samhällsspridningen av covid-19 påverkar den kommunala verksamheten i Hagfors. På äldreboendena Häggården och Lillåsen är situationen väldigt ansträngd. Tillsammans på de båda boendena är ett stort antal medarbetare och boende sjuka. En hemställan om ett lokalt tillfälligt besöksförbud har lämnats in.

» Ökad samhällsspridning i Hagfors kommun - allvarligt läge på två äldreboenden

17 december
Fritidsgårdarna i Hagfors kommun stänger sin ordinarie verksamhet den 17 december till och med den 10 januari 2021. Det görs efter rekommendation från Smittskydd Värmland för att minska smittspridningen.

» Fritidsgårdarna stänger ordinarie verksamhet

17 december
Från den 1 januari 2021 övergår allmän förskola som är avgiftsfri till fasta tider och dagar 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per år och man följer grundskolans läsårstider. Alternativet är förskoleverksamhet, där barnet går på ett schema och platsen är inte styrd till grundskolans läsårstider och avgift betalas 12 månader per år.

» Förändringar 2021 för barn 3-5 år i allmän förskola och förskoleverksamhet

16 december
Sedan tidigare har Hagfors kommun beslutat att högstadieelever på prov ska testa fjärrundervisning höstterminens sista dag. Men nu blir det fjärrundervisning både 17 och 18 december för årskurs 7-9. Beslutet togs på onsdagen av kommunstyrelsens ordförande efter rekommendation från Smittskydd Värmland.

» Fjärrundervisning för årskurs 7-9 resten av terminen

15 december
Utifrån de nya skärpta allmänna råden får åter de som är födda 2004 och tidigare utöva fysisk aktivitet och träning. Hagfors kommun väljer ändå fortsatt att inte hyra ut idrottshallar/anläggningar och ishall till aktiviteter för de födda 2004 eller äldre. Detta gäller till och med den 10 januari och beror på den ökade smittspridningen i kommun.

» Fortsatt begränsad uthyrning av idrottshallar

14 december
Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

» Nu gäller nya skärpta nationella råd

13 december
Måndagen den 14 december skickas ett sms till alla mobiltelefonabonnenter i Sverige. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

» 14 december kommer sms om covid-19

9 december
Smittspridningen av covid-19 ökar i hela samhället. Antalet bekräftade fall i Hagfors kommun stiger i större takt än tidigare. För att öka beredskapen är Hagfors kommun från den 8 december i stabsläge.

» Ökad smittspridning - Hagfors kommun går upp i stabsläge

3 december
Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att Sveriges gymnasieskolor ska återgå till distansundervisning. Det gäller från måndag den 7 december till och med den 6 januari 2021. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet omfattas inte. Detta är en åtgärd som har tagits för att bromsa spridningen av coronaviruset.

» Gymnasieskolan övergår till distansundervisning den 7 december

1 december
Från 1 december bör även symtomfria yngre barn i förskola och elever i grundskola som bor tillsammans med någon som har covid-19 att stanna hemma. Precis som elever i gymnasieskolan sedan tidigare rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten ändrar på rekommendationerna för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

» Även symtomfria yngre barn och elever bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

23 november

Länsstyrelsen Värmland har den 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tills vidare.

» Länsstyrelsen inför en maxgräns om åtta personer för sittande publik

20 november
Vi ser helst att man undviker fysiska oanmälda besök som inte är nödvändiga till våra verksamheter och de kommunala bolagen. Vi rekommenderar att när det är möjligt kontakta oss via telefon eller mail och boka digitala möten.

» Undvik fysiska besök hos kommunen

20 november
Vi vill uppmana anhöriga att om möjligt avstå besök på Bellmansgården i Ekshärad. Detta för att en person med anknytning till äldreboendet har testat positivt för covid-19. Om besök sker ska det förbokas, man ska vara symtomfri, använda skyddsutrustning och följa de lokala allmänna råd som gäller i Värmland.

» Avstå helst besök på Bellmansgården

20 november
Från den 23 november ska gymnasieskolan i Hagfors växla mellan närundervisning och fjärrundervisning. Det görs för att minska trängsel i skolan och bidra till minskad smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller till den 28 februari 2021. Det kan ändras om fler anpassningar behöver göras utifrån nya rekommendationer från myndigheterna.

» Gymnasieskolan ska växla mellan närundervisning och fjärrundervisning

18 november
En person med anknytning till äldreboendet Bellmansgården i Ekshärad har testats positivt för covid-19. Berörda personer är informerade.

» Konstaterat fall av covid-19 på Bellmansgården

13 november
Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt i Värmlands län. Därför beslutade Folkhälsomyndigheten den 12 november att införa lokala allmänna råd som ska minska spridningen av covid-19 i Värmland. Dessa gäller till och med den 10 december 2020 men kan förlängas. Nu är det viktigt att vi tar ett ökat individuellt ansvar och följer de allmänna råden för att motverka smittspridningen.

» Nu gäller lokala allmänna råd i Värmland

12 november
Folkhälsomyndigheten beslutade den 12 november att införa lokala allmänna råd för Värmlands län. Dessa gäller till och med den 10 december 2020 men kan förlängas. Hagfors kommun har gjort lokala anpassninger utifrån dessa råd.

» Lokala anpassningar för Hagfors kommun utifrån lokala allmänna råd

3 november
Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmlands län till och med den 30 november. Det har Länsstyrelsen Värmland beslutat. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet.

» Publikgräns på 50 personer kvar i Värmland

2 november
En person med anknytning till Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors har testats positivt för covid-19. Beskedet om det bekräftade fallet kom under Allhelgonahelgen. Hen har troligtvis inte blivit smittad inom barn- och bildnings verksamheter. Hen är satt i karantän.

» Konstaterat fall av covid-19 på ÄBC

30 oktober
Just nu ökar antalet bekräftade fall av covid-19 i Värmland långsamt men stadigt. Smittan sprids mest bland yngre och medelålders. Främst beror det på att människor inte håller fysisk distans. På arbetsplatser, i idrottssammanhang, privata fester och på krogen är det störst risk att bli smittad. Om du har närstående som är konstaterade smittade är det viktigt att du stannar hemma enligt reglerna för hushållskontakter.

» Smittspridningen ökar - vi måste hålla avstånd

22 oktober
Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

» Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre Länk till annan webbplats.

2 oktober
Linda 45 år. Bor med sin familj i Råda. På fritiden tar hon hand om familjens hästar, hundar och katter. Och såklart umgås med mannen, dottern och sonen. Linda har också haft covid 19. Detta är hennes historia.

» Jag har haft covid-19...

1 oktober
Från och med 1 oktober 2020 är det åter möjligt att besöka äldreboenden i Sverige. Hagfors kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ger som stöd för besöken. Dessutom gör vi lokala anpassningar. Alla besök ska förbokas och man måste vara symtomfri för att få komma på besök. Fortfarande råder en pandemi och vi har ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen bland våra äldre. För att få besöka vård- och omsorgstagare måste man vara symtomfri.

För att göra besök på Hagfors kommuns särskilda boenden behöver man boka tid i förväg. Tid för besök bokas måndag-fredag klockan 08.00-16.00 genom att ringa till respektive boende. Observera att för Bellmansgården och Lillåsen bokas besök måndag-fredag klockan 10.00-13.00.
Vid besöken uppmanar vi er att hålla avstånd och tvätta händerna.

Kontakt för att boka besök
Sättragården, 072-245 35 61
Lillåsen, 073-055 87 17
Häggården, 0563-185 44, 072-585 48 58
Bellmansgården, 073-055 87 17

Har ni frågor om besök på Hagfors kommuns särskilda boenden kontakta respektive boende.

18 september
Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från den 1 oktober. Från det datumet kan man åter besöka nära och kära på äldreboenden under förutsättning att man är symtomfri. Det kommer att bli lokala anpassningar för säkra besök på de olika boenden i Hagfors kommun. Mer information om detta kommer under vecka 40 på hagfors.se

» Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

28 augusti
På grund av coroanpandemin har Hagfors kommun sedan 16 mars varit i stabsläget. Från och 28 augusti övergår kommunen till att i ordinarie organisation hantera frågor och ärenden kopplat till coronapandemin. Även fortsättningsvis gäller att man följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer och riktlinjer för för att minska smittspridningen.

» Hagfors kommun går ur stabsläget

26 augusti
Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september. Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att se över om det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden ska fortsätta att gälla efter den 30 september. I Hagfors kommun kan man fortsatt boka tid för besök på äldreboenden som sker utomhus och under reglerade former.

» Besöksförbudet på äldreboende förlängt till 30 september

25 augusti
Kommunens individ- och omsorgsverksamhet har kunnat hålla uppe kvaliteten i verksamheten under sommaren trots den rådande coronapandemin. Gott samarbete, tydliga rutiner, täta avstämningar men framför allt att personalen har arbetat hårt under speciella förhållanden har bidragit till detta.

» Individ och omsorg har klarat sommaren bra

21 augusti
För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 startar Region Värmland ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

» Region Värmland startar en central smittspårningsfunktion Länk till annan webbplats.

19 augusti
På Region Värmlands webbplats hittar du information om det nya coronaviruset. Bland annat vad som gäller för provtagning och smittspårning av covid-19.

» Information om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

11 augusti
Pedagogerna är redan tillbaka från sommarledigheten. Måndagen den 17 augusti kommer eleverna tillbaka för att starta ett nytt läsår. Då är också alla gymnasieelever tillbaka i skolan efter vårens distansundervisning. Men coronapandemin är inte över och anpassningar ska göras för att bidra till minskad smittspridningen.

» Den 17 augusti börjar ett nytt läsår

7 augusti
Region Värmland erbjuder en app där du på Vårdcentralen Värmland får träffa läkare eller kurator och får medicinska konsultationer via videosamtal. Det enda du behöver för att använda appen är en internetuppkoppling och ett mobilt BankID.

» Boka videosamtal - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

21 juli
Region Värmland erbjuder nu provtagning för covid-19 för allmänheten. Provtagning är bara aktuell att göra när man har symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar från när symtomen visade sig men minst 24 timmar från insjuknandet.

Beställning av och svar på egenprovtagning sker genom att man loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. OBS! Kan inte bokas över telefon. Efter att ha loggat in med bank-ID väljer man var och när man vill göra provet. Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning.

För dig som jobbar eller är på tillfälligt besök i Värmland och har lindriga symtom kan man kontakta vården (egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se) så ordnar de så att det går att boka egenprovtagning via 1177.se.

» Läs mer hos Region Värmland Länk till annan webbplats.

26 juni
Sommaren är här med sol och värme. Men i år är det annorlunda. Coroanpandemin påverkar hela samhället. Vi måste ha tålamod och fortsätta följa de rekommendationer som finns för att att begränsa smittspridningen. Håll i, håll ut och håll avstånd gäller fortsatt. Alla dagar i veckan. Tillsammans tar vi Hagfors genom coronautbrottet.

» Håll i, håll ut, håll avstånd - även under sommaren

24 juni
Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga. Du som verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av covid-19. För att underlätta det arbetet har Myndigheten för samhällskydd och beredskap sammanställt en checklista och information samt goda exempel på åtgärder. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

» Checklista för verksamhetsutövare Pdf, 226.4 kB.

18 juni
Region Värmland erbjuder sedan den 17 juni egenprovtagning för covid-19. Det är så kallade PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion. Personer i samhällsviktig verksamhet som misstänks ha covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Ambitionen är att även kunna erbjuda detta till övriga invånare från slutet av juni.

» Egenprovtagning för covid-19

17 juni
Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden är förlängt till den 31 augusti. Men i Hagfors kommun finns det möjlighet till undantag. Det kan ges vid vård i livets slutskede och efter individuell behovsprövning.

» Besöksförbudet på äldreboenden förlängs - men undantag kan göras

10 juni
På grund av coronapandemin blir det traditionella utspringet 12 juni för studenterna i Hagfors annorlunda. Varje elev får bjuda in två personer som får möta upp studenten vid utspringet. Detta för att undvika att fler än 50 personer vistas på skolgården samtidigt. Hela utspringet kommer att livestreamas och kunna ses på YouTube.

» Se studenternas utspring live på YouTube

10 juni

Vi vill uppmärksamma er på att våra skolavslutningar blir annorlunda i år på grund regeringens beslut, utifrån covid-19, mot sammankomster med mer än 50 personer. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Vi uppmanar vårdnadshavare att inte ta emot sina barn på skolgården i samband med skolavslutningarna.

» Skolavslutningarna blir annorlunda i år - följ rekommendationerna

8 juni
Till vårdnadshavare. Nu är det snart dags för skolavslutning respektive student för ditt barn. Den här våren har på grund av coronapandemin inneburit många nya och tuffa utmaningar. För många har det också varit distansundervisning och mycket tid hemma. Tillsammans har vi gjort kraftansträngningar och vi hjälper varandra genom att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid förkylning.

» Till vårdnadshavare inför skolavslutning och student

5 juni
Tillgång till skyddsutrustning, bemanningen inför sommaren för individ- och omsorg, basala hygienrutiner och hur dialogen fungerat mellan Kommunal och Hagfors kommun under coronapandemin. Det är exempel på vad Eva-Lena Hagman, ordförande för Kommunals sektion Klarälvdalen och Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterskan i Hagfors kommun diskuterade när de träffades och sammanfattade coronaläget i kommunen.

» Kommunal och Hagfors kommun sammanfattar coronaläget i kommunen

2 juni
Fredag den 12 juni är det dags studentavslutning 2020 i Hagfors. Men på grund av den rådande coronapandemin blir det annorlunda mot hur det brukar se ut. Bland annat kommer utspringet att vara uppdelat, varje student får bjuda in två personer som får närvara vid utspringet och kortege och flakåkning utgår.

» Riktlinjer för studentavslutningen 12 juni i Hagfors

1 juni
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni. Det innebär att landets gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar kan planera för en hösttermin med elever på plats i skolan.

– Ett väldigt positivt besked. Det innebär att vi nu kan börja planera höstterminen för gymnasieelever och komvux med eleverna på plats i skolan. Det betyder också att lovskolan i sommar för gymnasieskolan kan fungera som vanligt, säger skolchef Jenny Dahlin.

» Distansundervisningen för gymnasieskolan och komvux tas bort 15 juni

29 maj
Det är besöksförbud till Sveriges alla äldreboende på grund av coroanpandemin. Nu har Hagfors kommun likt flera andra kommuner funnit en lösning som gör att anhöriga kan komma på besök. Det är plexiglas som öppnar dörren för besök utomhus. Bellmansgården var först ut i kommunen. Där testar man nu en dörr med plexiglas i som kommunens arbetsmarknadsenhet snickrat ihop. Lars-Erik Emilsson fick besöka sin 94-åriga mamma Anna Emilsson. Med dörren mellan dem fick son och mor åter träffas. Dörren ska ersättas av bord med plexiglas som inom kort ska placeras på Bellmansgården och övriga äldreboenden i kommunen.

» Plexiglas öppnar dörren för besök på boenden

22 maj
Vi efterfrågar organisationer, föreningar eller andra i Hagfors kommun som på grund av coronapandemin erbjuder extra hjälp eller gör någon särskild aktivitet för dom som är 70 år eller äldre. Ni som gör det skicka ett mail till kommunikation@hagfors.se med information vad ni gör för 70plus. Vi kommer sedan att sammanställa den hjälp ni erbjuder på hagfors.se under rubriken Hjälp för dig över 70 år.

20 maj
Våren är här och det börjar grönska ute i markerna. Som det brukar vara. Men det är inte som det brukar vara. Coronapandemin påverkar hela vårt samhälle. Vi vill alla att pandemin ska ta slut. Det kommer den att göra, men vi vet inte när. Kommunchef Jan Lilja påminner om att vi ska fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. För tillsammans klarar vi av det här. Håll i, håll ut, håll avstånd!

» Kommunchefen påminner om vi ska fortsätta följa myndigheternas rekommendationer Länk till annan webbplats.

14 maj
Robert Olsson jobbar inom hemtjänsten i Hagfors kommun. Det är en tuff situation nu under coronakrisen men läget är under kontroll anser han. Robert berättar att det finns bra med skyddsutrustning i Hagfors. Anhöriga och brukare kan vara lugna vi har läget under kontroll, säger Robert.

» Robert i hemtjänsten - vi har läget under kontroll

Länkar

» Aktuellt läge i Värmland - Covid-19 Länk till annan webbplats.


» Statistik bekräftade fall i Sverige av covid-19 Länk till annan webbplats.


» Statistik om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.


» Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet Pdf, 657.4 kB.


» Stöd till verksamhetsutövare - är min verksamhet samhällsviktig vid skolstängning Pdf, 459.1 kB.


» Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? Pdf, 172.8 kB.


» Råd och stöd för psykisk hälsa i samband med covid-19 Länk till annan webbplats.


» Film om god handhygien Länk till annan webbplats.


» Information till vårdnadshavare om covid-19 Pdf, 98.7 kB.


» Lättläst information om Corona Länk till annan webbplats.


» Information till företagare med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats.


» Information till barn och unga om covid-19 Länk till annan webbplats.


» Håll avstånd Pdf, 740.8 kB. (affisch)


» Motverka covid19 Pdf, 2.9 MB. (affisch på olika språk)


» Så tvättar du händerna Pdf, 869.9 kB. (affisch)
» Affisch allmänna råd Värmland Pdf, 571.7 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (engelska) Pdf, 573.9 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (arabiska) Pdf, 822 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (farsi) Pdf, 792.6 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (somaliska) Pdf, 766.4 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (tigrinja) Pdf, 773.2 kB.


» Affisch allmänna råd Värmland (turkiska) Pdf, 797.3 kB.
» Affisch max åtta personer får samlas Pdf, 168.1 kB. 


» Affisch max åtta personer får samlas (arabiska) Pdf, 260.6 kB.


» Affisch max åtta personer får samlas (dari) Pdf, 251.4 kB.


» Affisch max åtta personer får samlas (somaliska Pdf, 120.5 kB.)


» Affisch max åtta personer får samlas (tigrinja) Pdf, 253.1 kB.
» Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.


» Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länk till annan webbplats.


» Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.


» Skolverket Länk till annan webbplats.


» Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.


» Länsstyrelsen i Värmland Länk till annan webbplats.


» Region Värmland Länk till annan webbplats.


» Krisinformation.se Länk till annan webbplats.


» 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.
Prioriteringsordning för vaccinering mot covid-19 (reviderad, 4 februari 2021)

OBS! För aktuell information om vaccination mot covid-19 läs på:
» Vaccination mot covid-19 (1177.se) Länk till annan webbplats.

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

» Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper Länk till annan webbplats.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • downs syndrom

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Var kan man uppdatera sig om vaccination mot covid-19?

Webbplatsen 1177.se är navet för all kommunikation kring vaccinet. Alla regioner samarbetar kring informationen där. På regionvarmland.se finns information om vad som gäller just i Värmland. På hagfors.se/covid19 finns information från Hagfors kommun om vaccinering främst för brukare av kommunens insatser.

Undvik att ringa 1177 telefonrådgivningen eller vårdcentralerna och ställa frågor om när och hur man ska vaccinera sig, de har samma information som finns på webbplatsen 1177. Då finns det risk att man tar en telefontid för någon som behöver den i ett annat ärende.

Viktigt att fortsätta följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när allt fler blir vaccinerade. Det beror på flera saker:

Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen.
Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Vaccination av barn i riskgrupper

Det godkända vaccinet mot covid-19 är ännu inte fullt utprövat på barn. Barn löper också generellt en låg risk att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Därför har Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För de barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination ändå diskuteras i särskilda fall, med barnets behandlande läkare.

Vilka rekommenderas inte vaccin?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid eller ammar rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn, gravida eller ammande har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

När kan jag vaccinera mig?

Din region ansvarar för att vaccinera de som bor i regionen.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd
Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå cirka tre veckor mellan de två doserna. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har bra skydd mot sjukdomen.

Du ska förstå informationen du får
När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen Länk till annan webbplats. som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?
Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket
Vården ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin.

Myndigheterna kommer löpande att utvärdera hur vaccinet fungerar. Kunskapen om vaccinet ökar också ju fler personer som får det.

I texten Så fungerar vaccin Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkerheten kring vaccin.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns Länk till annan webbplats..

Läs mer om vaccin mot covid-19

» Frågor och svar om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» 1177.se om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Bra att veta om vaccination mot covid-19 (på olika språk) Länk till annan webbplats.

» Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Läkemedelsverket om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Region Värmland om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

» Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Besöksförbud på våra äldreboenden från 23 december
Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett tillfälligt lokalt besöksförbud på alla äldreboendena i Hagfors kommun. Detta är en åtgärd för att förhindra spridning av covid-19. Besöksförbudet gäller under perioden 23 december 2020 till och med 12 januari 2021. Undantag från förbudet görs om en boende har palliativ vård i livets slut.

» Besöksförbud på våra äldreboenden från 23 december

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs - men undantag kan göras
Det nationella förbudet mot besök på äldreboenden är förlängt till den 31 augusti. Men i Hagfors kommun finns det möjlighet till undantag. Det kan ges vid vård i livets slutskede och efter individuell behovsprövning.

» Besöksförbudet på äldreboenden förlängs - men undantag kan göras

Besöksförbud på äldreboende
Regeringen beslutade den 30 mars att från och med 1 april 2020 och tillsvidare är det besöksförbud på äldreboenden i Sverige. Detta görs för att skydda våra äldre och minska smittspridning av Covid-19.
– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

Verksamhetsansvarig genom enhetschef och sjuksköterska får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter.

Aktiviteter och dagverksamhet inställd
Från och med den 16 mars är planerade aktiviteter på trygghetsboendet Skogvaktaren inställda. Dagverksamhet på Skogvaktaren och kommunrehab ställs in tills vidare och varje person kommer att kontaktas de närmaste dagarna för olika individuella lösningar. Underhållning/aktiviteter med externa underhållare är inställda på särskilt boende och korttids. Verksamheternas egna aktiviteter fortsätter som planerat. Dessa åtgärder görs för att undvika smittspridning av coronaviruset.

Lokala allmänna råd för Värmland, 12 november-10 december 2020

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra med fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Invånare bör avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ. Beslutet kan förlängas.

Särskilda restriktioner
Länsstyrelsen Värmland har den 23 november 2020, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tills vidare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter. Stanna hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Ring istället dina nära och kära för att hålla kontakten. Be anhöriga eller vänner att hjälpa dig med ärenden.

Förutom att anhöriga eller vänner kan hjälpa dig kan det också finnas organisationer, föreningar och andra i Hagfors kommun som kan hjälpa till.

Inhandling av varor

 • Hagfors pastorat, Svenska kyrkan kan hjälpa till med inhandling och apoteksärenden för personer som bor eller vistas i Hagfors-Gustav Adolfs församling och Norra Råda-Sunnemo församling. De erbjuder också stödjande samtal. Ring före till expeditionen för information, 0563-54 05 30 (telefontid kl. 09.00-16.00, vardagar).
  Du behöver kunna möta dem utanför affären/apoteket och ta emot dina varor. De kan endast i enstaka fall köra varor hem till dig.
  Om många behöver ha hjälp med handling samma vecka, kan man behöva hänvisa dig till de affärer som plockar ihop varor.
 • Svenska kyrkan i Ekshärad erbjuder dig som bor i Ekshärad att få hjälp med inhandling av varor. För att få denna hjälp ringer du 0563-400 50 Varorna inhandlas på Pekås i Ekshärad. När du gjort din beställning av varor levererar Svenska kyrkan i Ekshärad varorna direkt hem till dig.

Sök bistånd för hjälp

Du som är 70 år eller äldre kan också ansöka om att få hjälp med olika insatser från hemtjänsten. Det kallas för biståndsbedömning. Det kan till exempel få hjälp med matleveranser eller hjälp att handla på apotek. Om du vill göra en biståndsbedömning kontakta kommunens biståndshandläggare 0563-185 00 (telefontid kl.08.15-09.15 , vardagar)

Telefonnummer att ringa

 • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13
 • För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se Länk till annan webbplats. eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt
 • Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33. Kl. 10-15. Vardagar kl.8-19 och helg kl. 10-16
 • Vid livshotande tillstånd ring 112

Region Värmland redovisar regelbundet statistik vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 inom Region Värmland för coronavirusinfektion och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

» Aktuellt läge i Värmland Länk till annan webbplats.

Fredag den 11 juni är det dags studentavslutningen 2021 i Hagfors. På grund av den rådande coronapandemin blir det även i år annorlunda mot hur det brukar se ut. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande för studentavslutningen vid Älvstrandsgymnasiet för elever i årskurs 3.

» Riktlinjer för studentavslutningen i Hagfors 11 juni

På grund av coronapandemin kommer skolavslutningar och student att se annorlunda ut även 2021 i mot hur det brukar vara. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs beroende på antal elever i respektive klass eller i mindre grupp.

» Covid-19 påverkar våra skolavslutningar även 2021

På grund av coronapandemin blir det traditionella utspringet 12 juni för studenterna i Hagfors annorlunda. Varje elev får bjuda in två personer som får möta upp studenten vid utspringet. Detta för att undvika att fler än 50 personer vistas på skolgården samtidigt. Hela utspringet kommer att livestreamas och kunna ses på YouTube.

» Se studenternas utspring live på YouTube

Vi vill uppmärksamma er på att våra skolavslutningar blir annorlunda i år på grund regeringens beslut, utifrån covid-19, mot sammankomster med mer än 50 personer. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Vi uppmanar vårdnadshavare att inte ta emot sina barn på skolgården i samband med skolavslutningarna.

» Skolavslutningarna blir annorlunda i år - följ rekommendationerna

Till vårdnadshavare. Nu är det snart dags för skolavslutning respektive student för ditt barn. Den här våren har på grund av coronapandemin inneburit många nya och tuffa utmaningar. För många har det också varit distansundervisning och mycket tid hemma. Tillsammans har vi gjort kraftansträngningar och vi hjälper varandra genom att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma vid förkylning.

» Till vårdnadshavare inför skolavslutning och student

Fredag den 12 juni är det dags studentavslutning 2020 i Hagfors. Men på grund av den rådande coronapandemin blir det annorlunda mot hur det brukar se ut. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller följande för studentavslutningen vid Älvstrandsgymnasiet för elever i årskurs 3.

» Riktlinjer för studentavslutning 12 juni

På grund regeringens beslut, utifrån covid-19, mot sammankomster med mer än 50 personer blir våra skolavslutningar i år annorlunda. Det kommer inte att bli några samlingar i kyrkan. Någon studentkortege arrangeras inte. Det traditionella utspringet för studenter genomförs beroende på antal elever i respektive klass. Alla dessa åtgärder syftar till att minska smittspridning av covid-19.

» Covid-19 förändrar våra skolavslutningar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort från den 15 juni. Det innebär att landets gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar kan planera för en hösttermin med elever på plats i skolan.
- Ett väldigt positivt besked. Det innebär att vi nu kan börja planera höstterminen för gymnasieelever och komvux med eleverna på plats i skolan. Det betyder också att lovskolan i sommar för gymnasieskolan kan fungera som vanligt, säger skolchef Jenny Dahlin.

» Distansundervisningen för gymnasieskolan och komvux tas bort 15 juni

Kommunstyrelsen har beslutat att gymnasielever med distansundervisning ska erbjudas att få hämta lunchlådor från skolkök under skoldagar. Utdelningen av lunchlådor börjar den 29 april och kommer att ske i Hagfors, Råda, Sunnemo och Ekshärad.
» Gymnasieelever erbjuds att hämta lunchlådor Länk till annan webbplats.

Med start vecka 17 kommer vissa grupper av gymnasieelever i årskurs 3 samt elever på introduktionsprogram att återvända till Älvstranden Bildningscentrum för att få undervisning. Det gäller främst elever som behöver utföra vissa praktiska moment för att få sin examen.

Hagfors kommun har beslutat att från och med den 19 mars införa distansundervisning för alla gymnasieelever och elever på vuxenutbildningen vid Älvstrandsgymnasiet. Under onsdagen 18 mars får eleverna bedriva självstudier och från och med torsdag 19 mars övergår man till distansundervisning. Beslutet gäller tillsvidare och är taget utifrån den rekommendation som regeringen har gett Sveriges alla gymnasieskolor för att stoppa spridningen av coronaviruset.

- Det är självklart för oss att följa regeringens rekommendation. Vi har beslutat att från den 19 mars införa distansundervisning för gymnasieelever och vuxenutbildning vid Älvstrandsgymnasiet, säger kommunchef Jan Lilja.

“Inte något extra lov”
- Detta är inte något extra lov. Utan våra elever på gymnasiet och på vuxenutbildning ska vara hemma och plugga utifrån de uppgifter lärarna har gett dem. Under onsdag har elever självstudier för att sedan påbörja distansstudier på torsdag enligt gällande schema. Under onsdag kommer lärare att förbereda distansundervisningen och upplägg av densamma, säger skolchef Jenny Dahlin.

Följande gäller i Hagfors

 • Elever har obligatorisk närvaro utifrån den undervisningsform som genomförs.
 • Elever som har apl går på den som planerat. Om arbetsplatsen inte tar emot studerande skaeleven kontakta mentor för att se på upplägg för distansundervisning.
 • Alla kursmoment är inte möjliga att genomföra på distans och lärarna kommer därför att behöva planera så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle.
 • Den som får problem med sin dator eller behöver hjälp och stöd för att komma igång med sina distansstudier är naturligtvis välkommen till skolan för att få hjälp. Man kontaktar då sin mentor eller rektor som informerar om vem de ska söka upp på skolan.
 • Utifrån dagens direktiv vet vi inte hur länge undervisningen kommer att bedrivas via distans.
 • Elever och vårdnadshavare måste hålla sig uppdaterade via Hagfors kommuns hemsida.

Beslutet om distansundervisning i Hagfors har sin grund i att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux.

Gymnasiesärskolan öppen som vanligt
Vi vill förtydliga att distansundervisningen för elever på gymnasiet inte gäller elever i gymnasiesärskolan. De har undervisning som vanligt och kommer att kontaktas av sina mentorer för att få information om schema och upplägg för sin undervisning.

Om du hamnat i en svår situation under coroanpandemin finns det hjälp att få.

» Stöd och hjälp vid en svår situation

Kulturrådet erbjuder stöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Föreningar, organisationer, företag och enskilda personer kan ansöka om ekonomiskt stöd. Sista ansökningsdag är den 13 maj.

» Ansök om bidrag för inställda kulturaktiviteter Länk till annan webbplats.

Den 1 maj öppnar Riksidrottsförbundet ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang

» Föreningar kan söka kompensationsstöd för coronakrisen Länk till annan webbplats.

Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga. Du som verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av covid-19. För att underlätta det arbetet har Myndigheten för samhällskydd och beredskap sammanställt en checklista och information samt goda exempel på åtgärder. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

» Råd och tips och exempel för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

» Checklista för verksamhetsutövare Pdf, 226.4 kB.

Hagfors kommun har tagit beslut om flera riktade insatser för att hjälpa företagare i kommunen. Detta görs med anledning av att coronakrisen som påverkar näringslivet negativt.

 • Följande extra insatser kommer näringslivet att kunna ta del av:
 • Få anstånd med kommunala avgifter efter samtal och bedömning av företagets situation.
 • Snabbare betalning till leverantörer som utför tjänster åt kommunen efter kontakt och samtal med aktuella leverantörer.
 • Fakturering av tillsynsavgifter flyttas från april till september.
 • Hyresreduktioner kan ges för enskilda aktörer som bedriver affärsverksamhet i kommunens och Hagforshems lokaler och som bedöms få en negativ påverkan av coronakrisen.
 • Öka insatserna för att uppmärksamma företagens egna initiativ med förändrade tjänster som underlättar och förbättrar för kunder på grund av coronaläget.
 • Öka antalet lokala inköp där möjlighet finns med hänsyn till upphandlingslagstiftningen.
 • Tätare dialog med näringslivet för att veta hur de påverkas och vilket ytterligare stöd som kan behövas.
 • Möjlighet till tidigare utbetalning av föreningsbidrag ses över.
 • Alla anställda i Hagfors kommun får en värdecheck på 200 kronor som ska användas i den lokala näringen med undantag från dagligvaror, apotek och systembolag.

Kontaktuppgifter för företagare
Utvecklingschef
Lars Sätterberg
0563-187 76
lars.satterberg@hagfors.se

Näringslivsutvecklare
Fredrik Igelström
0563-187 43
fredrik.igelstrom@hagfors.se

Endast bordsservering tillåts
Den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att från och med den 25 mars är endast bordsservering tillåten i restauranger, på kaféer, nattklubbar och att stående servering är inte tillåten vid barer. Syftet med denna åtgärd är att för att minska risken för spridning av covid-19. Det är kommunen som gör tillsyn och om inte kraven följs kan verksamheterna stängas.

» Läs mer om de nya reglerna för restauranger och krogar Länk till annan webbplats.

På kvällen den 23 april inleds Ramadan (fastemånaden) och den pågår till kvällen den 23 maj. Även om det är en stor högtid för många gäller att även då undvika fester och samlingar även om det är med familj och vänner. Gå gärna hem till äldre och sjuka med mat men ställ maten utanför dörren. Ni kan träffas igen när smittrisken är över. Alla kan föra smittan vidare och göra andra sjuka, både barn och vuxna. Alla har ett eget ansvar att inte föra smittan vidare - tack för att du hjälper till.

» Goda råd inför Ramadan och andra högtider Länk till annan webbplats.

Vi måste fortsätta att stoppa spridningen av covid-19. Det innebär också att valborgsfirandet 2020 blir förändrat. Det finns förbud mot allmänna sammankomster med flera än 50 personer. Och det är alltid arrangören av valborgsfirandet och majbrasor som är ansvarig för att antalet besökare inte överstiger 50 stycken. För att anordna en majbrasa behöver du tillstånd från markägaren.

» Valborgsfirandet blir annorlunda i år Länk till annan webbplats.

Hagfors kommun uppmanar kommunmedborgarna att inte resa i påsk
– Tillsammans med kommunledningen vill vi samlat från politiken uppmana alla kommunmedborgare att avstå och resa i påsk, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.
I Hagfors kommun finns så mycket att uppleva om man väljer att stanna här. Det finns vacker natur att vandra i, affärer med ett brett utbud eller varför inte bara stanna upp en stund och ta hand om varandra. Och när du handlar gör det lokalt och stötta samtidigt näringslivet i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer.

Att minimera antalet resor både i och utanför landets gränser minskar risken för smittspridning och belastningen på sjukvården. Läget som råder är tufft för många av kommunens verksamheter men det fungerar under omständigheterna ändå bra.

– Den situation vi nu har är tuff men hanterbar. Men för att det inte ska bli värre för hela vårt samhälle och framför allt sjukvården måste vi alla bidra med det vi kan. Följ rekommendationer som att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om man är sjuk, minska antalet sociala kontakter och undvika resor om det inte är absolut nödvändigt, säger kommunchef Jan Lilja.

På grund av den rådande pandemi av Covid-19 har Region Värmland beslutat att ändra prioriteringen av larm till SOS. Det innebär att Räddningstjänsten i Hagfors kommun ska endast åka på larm som gäller hjärtstopp, luftvägshinder och stor blödning.
- Prioriteringen gäller tillsvidare. För oss betyder det inte någon skillnad för styrkan i Hagfors däremot i Ekshärad innebär det att man kommer och åka på färre larm, kommenterar räddningschef Håkan Finnkvist prioriteringarna av SOS-larm som Region Värmland beslutat om.

Från den 26 april 2021 och fram till sommaruppehållet 28 juni kommer flyget till och från Hagfors Airport att återupptas, dock med en begränsad tidtabell.

» Flyget startar upp igen 26 april 2021

Linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda kommer att vara fortsatt pausat till och med 30 juni 2020.

» Trafikverket förlänger linjeflygets paus även under juni

På grund av rådande situation och osäkerheten runt spridningen av Covid-19 har Trafikverket beslutat att förlänga pausen för flygtrafiken på linjen Torsby/Hagfors-Stockholm. Pausen gäller nu till och med den 31 maj. Övrig flygtrafik från Hagfors flygplats påverkas inte och flygplatsen kommer att vara öppen som vanligt under den aktuella perioden.

» Förlängd paus för linjeflyget Länk till annan webbplats.

På grund av rådande situation och osäkerheten runt spridningen av Covid-19 har Trafikverket beslutat att pausa flygtrafiken på linjen Torsby/Hagfors-Stockholm. Pausen gäller 30 mars-30 april. Leverantören Amapola erbjuder resenärer ombokning utan kostnad för biljetter bokade på sträckan Hagfors-Stockholm den aktuella perioden.

» Flyglinjen Hagfors -Stockholm tar paus en månad Länk till annan webbplats.

På Familjecentralen håller öppna förskolan stängt. Även Ungdomsmottagningen påverkas.

Från och med den 1 april är Fritidsbanken i Hagfors stängd. Personalen på Fritidsbanken behövs i andra samhällsbärande verksamheter inom kommunen därav stängningen.

På grund av Coronakrisen behöver kommunen fördela om personal inom kommunen. Därför har Hagfors kommun tagit beslut om att från och med den 1 april hålla stängt på Fritidsbanken. Vid behov av att återlämna lånad utrustning eller förlängning av lån ta kontakt via telefon 070-23 08 724.

De utställda containers för Fritidsbanken på återvinningscentraler i Hagfors och Ekshärad stängs för inlämning fredagen den 3 april.

För att undvika spridning av covid-19 ändrar Hagfors bibliotek tillfälligt på sina lånereglerna och inga förseningsavgifter tas ut. Dessutom kommer utlånade böcker att sättas i karantän i 36 timmar innan de åter lånas ut.

Aktiviteter och dagverksamhet inställd
Från och med den 16 mars är planerade aktiviteter på trygghetsboendet Skogvaktaren inställda. Dagverksamhet på Skogvaktaren och kommunrehab ställs in tills vidare och varje person kommer att kontaktas de närmaste dagarna för olika individuella lösningar. Underhållning/aktiviteter med externa underhållare är inställda på särskilt boende och korttids. Verksamheternas egna aktiviteter fortsätter som planerat. Dessa åtgärder görs för att undvika smittspridning av coronaviruset.

På grund av coroanpandemin har Hagfors kommun beslutat att Hagforsyran inte ska arrangeras 2020. Utan vi ställer om till 2021. Men kanske kan det ändå bli lite yra när löven faller i höst…

» Hagforsyran ställer om till 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Allmänna råd för att minska smittspridningen

 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd och rekommendationer
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara har milda symtom. Ansök gärna om egenprovtagning Länk till annan webbplats.
  via regionens app (vård- och omsorgspersonal har en egen rutin för detta). 
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Håll kontakten med äldre vänner och släktingar, men besök dem helst inte.
 • Res bara om det är nödvändigt.
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.