Hjälptjänster

logo

Laga kraft ­‑ Detaljplan Bågskytten

Kommunfullmäktige har den 30 november beslutat att anta förslaget till detaljplan för Bågskytten, Ekshärad samt del av Grinnemo 1.91. Inga överklaganden har inkommit och detaljplanen har 7 januari 2021 vunnit laga kraft.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se