Hjälptjänster

logo
bild

Låt gatan blomma!

Vill du ställa ut blomlådor på din gata i sommar? Då behöver du ansöka om tillstånd senast 30 april.

Blomlådor på gatan är ett enkelt sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten i ditt bostadsområde. Kommunledningsutskottet (KLU) har beslutat att de fastighetsägare som önskar får ansöka om att sätta ut blomlådor under perioden 15 maj till 15 september.

Hur går det till?
Utse en person på gatan som ansvarar för skötseln av lådorna och tala om i ansökan vem som är ansvarig. Blomlådorna tillverkar, bekostar och sköter du själv. Efter din ansökan, då kommunledningsutskottet har godkänt den, skriver vi en överenskommelse med dig som gäller för innevarande år.

Jag vill ansöka, hur gör jag?
Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april. Ansökningsblanketter, regler och ritning på blomlådan hittar här: Läs mer om blomlådor på gatan (länk)

Varmt välkommen med din ansökan!

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se