Hjälptjänster

logo

Förslag till Naturvårds- & Friluftsplan

Nu inleds granskning av en ny Naturvårds- & friluftsplan för Hagfors kommun.

Hagfors kommun har beslutat enligt KS2019/359, att inleda granskning av den nya Naturvårds- och Friluftsplanen, som ett kommunstrategiskt dokument.

Granskningstid
Granskningstiden pågår från 2021-04-19 till och med 2021-05-31. Granskningshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser:

• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10
• Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se

Länk till granskningshandlingarna

Lämna synpunkt

Du som har synpunkter på förslaget ska framföra det skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående e-post eller postadress så att synpunkten är Hagfors kommun tillhanda senast 31 maj 2021.

• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se