logo

Underrättelse om granskning ­– Förslag till detaljplan Gustavagården

Kommunledningsutskottet beslutade 2021-09-13, att samråd ska inledas av förslag till detaljplan för Gustavagården. Samråd pågår från 2021-10-13 till 2021-10-28.

Ta del av samtliga handlingar
All information om förslaget till ny detaljplan finns på följande platser:

• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppet måndag – fredag 08.00 – 16.00, lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.
• Här på vår webb (länk)

Vill du lämna in en synpunkt?
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföras skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkten ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 28 oktober 2021.

• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Om du inte har framfört din synpunkt skriftligen inom denna tid, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av Hagfors kommun tel: 0563 – 185 00 (växel) eller 0563-185 39 (planeringsarkitekt).

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.