logo

Granskningsutlåtande - preliminära antagandehandlingar

Förslag till ny DETALJPLAN FÖR GUSTAVAGÅRDEN (Geijersholm1:9 samt del av 1:37 i distrikt Gustav Adolf) Hagfors kommun.

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2021-10-13 till 2021-10-28

Länk vidare till handlingar

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.