logo

Underrättelse om granskning ­– Förslag till detaljplan Brage 10

Hagfors kommun beslutade 2022-04-11 § 67, att inleda granskning av förslag till detaljplan för BRAGE 10. Beslutet vann laga kraft 4 maj 2022.

Underrättelse om granskning enligt plan– och bygglagen kap 5 §18–25 (2010:900). Granskning pågår 2022-05-11 till 2022-06-02.

Ta del av samtliga handlingar
Alla granskningshandlingar till förslaget till ny detaljplan finns på följande platser:

• Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. Öppet måndag – fredag 08.00 – 16.00, lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.
• Här på vår webb (länk) gå till rubrik Detaljplaner under arbete

Vill du lämna in en synpunkt?
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska framföras skriftligen till Hagfors kommun på nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkten ska vara Hagfors kommun tillhanda senast 2022-06-02.

• E-post: kommun@hagfors.se
• Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Om du inte har framfört din synpunkt skriftligen inom denna tid, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av 0563-185 39 (planeringsarkitekt) eller via växeln 0563-185 00.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.