logo

Underrättelse om granskningsutlåtande enligt plan och bygglagen

Detaljplan utvidgning ÄBC Norra Gärdet (Teknikhuset)

Hagfors kommun har upprättat en underrättelse om granskningsutlåtande gällande förslag till detaljplan för utvidgning av skolområdet ÄBC, Norra Gärdet. Underrättelse, granskningsutlåtandet med bilaga samt antagandehandlingar finns tillgängliga på vår webb mellan 27 februari – 20 mars.

Granskning har pågått 2023-01-10 till och med 2023-02-03.

 

Handlingar

Underrättelse enligt PBL kap 5 § 24 Pdf, 337 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till granskningsutlåtande Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta antagandehandling Pdf, 746.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning antagandehandling Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Underrättelse, granskningsutlåtandet med bilaga samt antagandehandlingar finns tillgängliga på vår webb mellan 27 februari – 20 mars.

 

Ta del av tidigare handlingar
Här på vår webb (länk) gå till rubrik Detaljplaner under arbete

 

Har du frågor?
Upplysningar lämnas av 0563-185 39 (planeringsarkitekt) eller via växeln 0563-185 00.