Hjälptjänster

logo

Möten med litteratur

Hagfors kommun är en av nio kommuner som deltagit i projektet Möten med litteratur under 2015. Projektet har varit ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum och vänt sig till hemmaboende demenssjuka och deras anhöriga. I Hagfors kommun har demenssköterskan Karin Fischer och bibliotekarien Fredrik Röös samarbetat tillsammans med Hagforsboende poeten Anders Brokvist, som också går under namnet Ismael Ataria.

När Karin Fischer möter demenspatienter har hon ibland har skrivit ner vad patienterna säger, ofta har hon tänkt att de tankarna borde föras ut på något sätt. De som är i ett tidigt skede av sin sjukdom kan ofta sätta ord på hur det känns - trasig hjärna är en beskrivning enligt många. Det var utgångspunkten för projektet, som också fungerat som ett sätt för de demenssjuka i ett tidigt sjukdomsskede att träffas och prata.

Diktskapande som verktyg
En grupp av demenssjuka och deras anhöriga har träffats på biblioteket under sex tillfällen med Ismael Ataria. Förutom att fungera som en mötesplats fick deltagarna även skriva dikter. Utifrån tre frågor som har varit grund för diskussionerna har deltagarna skapat dikter som Ismael Ataria sammanställt utifrån allas egna ord. Anders presenterade tre inledande meningar som samtalen kretsade kring: ”Jag tycker inte om…”, ”Jag tycker om…” och ”Jag behöver…”. Svaren på de inledande orden bildade sedan diktraderna. När meningarna fylldes i formades samtidigt dikten. När Ismael sammanställde dem kompletterade han bara med något ”men” och ”ibland”.

- Dikten bygger på de samtal vi hade under sex träffar. Kultur kan vara ett sätt att sätta kontur på det som är jobbigt. Det är många som åker runt och spelar musik eller läser för äldre och sjuka. Men jag tycker att det är viktigt att de jag möter också är deltagande och skapande. Det vidgade min världsbild att vara med i det här sammanhanget. När jag möter människor med alzheimer kan jag mer om sjukdomen nu. Och jag vet ju inte vad som väntar. Den kan drabba mig också, säger Ismael till nättidningen seniorhälsa.se.

Du kan läsa alla dikter och en längre artikel på Seniorhälsas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se