Hjälptjänster

logo

Visionsarbete: Ny skolgård vid Kyrkhedens skola

Eleverna har tagit fram ett förslag på hur den nya skolgården kan se ut

Varför ska skolgården göras om?
- Alla vatten- avlopps- och dagvattenledningar måste bytas ut, och de finns under hela skolgården. Dessutom är skolgården sliten, så vi vill gärna passa på att göra en ny och fin skolgård när vi ändå måste gräva upp den, säger kommunens fastighetschef Louise Sjöholm.

Det finns än så länge inga beslut om att det ska bli en ny skolgård, bara visioner och tankar.
- I dagsläget har vi enbart medel som är beviljade för ledningsarbetet, inte för någon utrustning alls. Så här behöver vi äska och planera, vi vet inte än om vi kommer att få igenom alla förslag, säger Louise Sjöholm.

Samtliga elever och pedagoger på Kyrkhedens skola har fått möjligheten att delta i arbetet med utformningen av förslaget till sin nya skolgård.

Utifrån frågeställningarna
* ska vi ha olika delar på skolgården för F-3, 4-6 och 7-9 eller ska alla ha en gemensam skolgård?
* vad vill jag ha kvar på skolgården av det som finns idag?
* var vill jag ha asfalt, grus, gräs, träd och buskar?
* vad känns viktigt för mig att ha på skolgården?
* vad kan kommunen måla på skolgården för att jag ska tycka att den blir roligare och trevligare?
har eleverna tyckt, tänkt, skissat och sedan lämnat sina tankar till elevråden.

Skolgårdsgruppen, som består av pedagoger från F-9, har samlat ihop elevers och pedagogers tankar och skissat på ett förslag.

Exempel på saker som eleverna gärna vill ha:

kompisgunga
innebandyplan med sarg
fotbollsplan
trädkoja
studsmattor
sittplatser/bänkar med och utan tak
pingisbord
målade vägar
kulle
sandlådor
målade lekhagar
scen

Här är skissen som Skolgårdsgruppen tagit fram.

Skiss förslag ny skolgård

- Det här har varit en spännande och rolig process, säger rektor Jenny Dahlin. Våra elever har varit väldigt duktiga, de har gjort ett jättejobb och kommit fram med hur många bra saker som helst. Nu ska vi sätta oss tillsammans med fastighetsenheten och se på möjligheterna att realisera elevernas önskemål.


Tidsplan

1 februari
Skolans förslag lämnas till fastighetsenheten.
Skolan och fastighetsenheten samråder och kommer överens om vision, mål, prioriteringar och avgränsningar.

Mars-april
Upphandling utifrån överenskommelsen

Juni-juli
Grävningsarbete och ledningsbyten på skolgården.

Skolstart höstterminen
Innergården klar

Hösten
Åtgärder i skolgårdens ytterkanter

2017
Beläggningsarbete

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se