logo

Möjlighet för vindkraft i Hagfors kommun

Bergvik skog har visat intresse för att se över möjligheter att ta fram två etableringsområden för vindkraft i vår kommun. Hagfors kommuns samtliga politiska partier har efter diskussioner ställt sig positiva till en sådan process.

- En eventuell vindkraftetablering i vår kommun skulle generera både jobb och utveckling. Fler arbetstillfällen och fondmedel som avsätts för till exempel byalag och föreningar gör att detta känns jätteintressant, säger Åsa Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hagfors kommun har sedan tidigare även tagit fram en vindkraftplan som fastställdes av kommunfullmäktige 2011-05-30. Planen hittar du här. I den förklaras kommunens allmänna inställning som följande:

”Vindkraft är en förnybar energikälla som har stor potential globalt och har många fördelar ur miljösynpunkt. Vindkraft kan även bidra till nya intäkter för kommunens markägare, leda till ett förbättrat vägnät kring vindområdena och innebära arbetstillfällen under byggnationen. Hagfors kommun har därför en grundläggande positiv syn på etablering av vindkraft i kommunen.”

Vad händer nu?
Nu genomför Bergvik skog en förstudie där de samlar information och tar kontakter med lokalsamhället och andra intressenter. Om resultatet av förstudien blir positivt kommer Bergvik skog att inleda samråd med kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter samt med allmänheten. Projekteringsarbete för vindkraft är en lång process som brukar ta flera år. Hagfors kommun kommer vara delaktig i processen genom att lämna synpunkter i samband med samrådet. Miljö- och byggnämnden kommer också att yttra sig kring miljöfrågor i samband med att en ansökan om uppförande av vindkraftverken skickas in av Bergvik skog till länsstyrelsen. Kommunen kommer också att behöva ta ställning till en miljöprövning av ansökan.

Läs mer om Bergvik skogs vindkraftsprojektering på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.