Hjälptjänster

logo

Motiverade medarbetare i Hagfors kommun

Hagfors kommuns årliga medarbetarundersökning visar förbättrade resultat i flera områden under 2015. Likt tidigare år får index gällande jämställdhet, ledarskap och arbetsmiljö höga betyg.

Undersökningen genomförs varje år för att vi ska få en god bild av hur vår organisation mår, vilka styrkor vi har och vad vi kan förbättra tillsammans. Frågorna besvaras på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg. Medarbetarundersökningen består av sju block med tillhörande frågor. Alla frågor sammanfattas i MMI (Motiverad-Medarbetar-Index) som fångar upp såväl medarbetarnas nöjdhet som motivation. Årets MMI är 3.8, vilket är det högsta sedan starten 2012.

Svarsfrekvensen för undersökningen är 89 % (87 % 2014). Både svarsfrekvensen och årets MMI (Motiverad-Medarbetar-Index) är det högsta resultatet sedan starten 2012.

- Det är glädjande att vi ökar Motiverad-Medarbetar-Index, det visar att vi har en personal som mår bra på jobbet. Den höga svarsfrekvensen tyder också på ett fortsatt stort engagemang hos våra medarbetare, säger Jan Lilja, Kommunchef.

Medarbetarna ger höga betyg till sin arbetsplats och arbetssituation och de trivs med sina arbetsuppgifter. De känner respekt från såväl arbetskamrater som ledning och de känner stolthet över det arbete de utför. Medarbetarna i Hagfors kommun ger ett gott betyg till sina arbetsledare och jämställdhetsfrågorna når även i år höga betyg.

Fyra av totalt 51 frågeställningar når inte upp till medelbetyget 3,0. Det är samma frågeställningar som återkommer i jämförelse med 2014. Medarbetarna önskar mer information både om beslut som fattas inom Hagfors kommun (2,8) och om vad som sker i andra verksamheter (2,7). Frågan som avser förtroendet för ledningen når 2,8 och med-arbetarna önskar mer tid till att kunna utveckla sitt arbetssätt (2,9).

- Medarbetarna tar ett större ansvar för sin arbetsmiljö idag och det gör att vi får ett bra resultat överlag. Att samarbetet fungerar mellan medarbetare och den närmaste chefen syns även på ledarskapsindex där medarbetarna ger höga betyg, det känns riktigt bra. Vi kommer nu att fortsätta i samma goda anda och även fortsätta utveckla vår interna kommunikation, säger Richard Bjöörn, Personalchef

En sammanställning över resultatet från Medarbetarbarometern 2015 hittar du här.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta personalsekreterare Helena Modal-Sjöö, helena.sjoo@hagfors.se, 0563-185 24

Publicerad av

Publicerad datum

2016-04-01

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se