Hjälptjänster

logo

Konstgräsplan blir hall?

Tisdag 2 april bjöd Hagfors kommun in föreningar till ett informations- och dialogmöte om konstgräsplan. När mötet var klart en timme senare verkade det istället som att det framöver kommer att byggas en ny hall i kommunen.

- Mötet gick över förväntan bra, berättar Leo Larsson, kommunens förenings- och evenemangssamordnare, och fortsätter.

- Vi ville berätta om våra förutsättningar och sen öppna upp för fria diskussioner kring vad de närvarande tycker. Jag ville också ta reda på om det ens fanns ett intresse från föreningarnas sida. Det blev ju väldigt tydligt nästan direkt att det både finns ett stort intresse och stor möjlighet att få till något, vilket känns jättekul. En hall som föreningarna hellre vill ha är också positivt såklart.

Hagfors kommuns förutsättningar
Åsa Johannson, kommunstyrelsens ordförande, öppnade mötet och berättade om kommunen förutsättningar. Hon berättade bland annat att man tagit beslut om att avsätta fyra miljoner för medfinansiering av en konstgräsplan som någon eller några föreningar i kommunen planerar, anlägger och driftar. Hagfors kommuns går också in med stöttning i form av råd och hjälp längs vägen av Leo Larsson, eventuell hjälp med upplåtelse av kommunal mark och hjälp med viss drift om det byggs något nära någon annan kommunal anläggning. Leo Larsson informerade också om hur byggandet av en konstgräsplan gått till i andra kommuner innan ordet släpptes fritt.

Eniga föreningar
På plats fanns representanter från nästan alla föreningar i kommunen och det var en enig skara som redan innan mötet hade diskuterat frågan. En ny hall på 60 gånger 40 meter var önskningen, istället för en konstgräsplan. Frågor om drift och att en konstgräsplan bara förlänger säsongen med bara några veckor till månader var två av anledningarna. En annan var att en hall skulle vara till nytta för inte bara andra idrottsföreningar utan hela samhället. En hall skulle exempelvis möjliggöra större mässor eller konserter. Någon förening hade också frågat sin viktigaste målgrupp – barnen – som hade hurrat över att få kunna spela fotboll året om. Någon plats för var den ska byggas ville de däremot inte diskutera redan nu. Men alla var överens om att samarbeta och försöka få till något så bra som möjligt, som är till nytta för så många som möjligt.

Vad händer nu?
De närvarande föreningarna och de två som inte deltog ska nu skicka in sina förslag och tankar inför nästa möte som sker i början på maj, då närvarar också någon från Värmlands fotbollsförbund. Leo Larsson ska också till dess ta fram lite olika underlag och siffror som efterfrågades på mötet. Sedan läggs samordningen av byggande av ny hall över på den eller de föreningarna som är intresserade. Den utlovade medfinansieringen på fyra miljoner från Hagfors kommun är en engångssumma som bara finns under 2016, därför är kommunens förhoppning att arbetet påbörjas redan under detta år.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-04-11

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se