Hjälptjänster

logo

Hagfors kommun ändrar regler kring minnesgåvor

De minnesgåvor/presentkort som delas ut till trotjänare från och med 2016 kommer bara att kunna användas hos företag som finns inom Hagfors kommuns geografiska område.

Varje år delar Hagfors kommun ut minnesgåvor till trotjänare. Gåvan består av ett presentkort, som den anställde fram till nu har kunnat lösa in nästan överallt.

Tidigare under året skickade kommunen ut en förfrågan till samtliga lokala företagare med ett erbjudande om en gemensam satsning där företagen kunde erbjuda rabatt till kommunanställda och kommunen skulle göra om reglerna för minnesgåvan. Ett tiotal företag hörde av sig och var intresserade av att delta, men det är tyvärr för få för att kunna genomföra hela konceptet som det var tänkt. Hagfors kommun tackar alla som som hörde av dig med både erbjudanden, frågor och kritik.

- För oss som arbetsgivare med ungefär 1 100 anställda känns det viktigt att på något sätt visa uppskattning för det arbete som görs i alla våra verksamheter. Detta ville vi göra med en förmån om man handlade lokalt då tanken var en win-win situation för både medarbetare och lokala företag, säger Richard Bjöörn, personalchef.

Trots att det tänkta konceptet inte genomförs i sin helhet väljer Hagfors kommun ändå att gå vidare med delar av konceptet och anpassar reglerna för minnesgåvan.

- Det lokala näringslivet är en av kommunens högst prioriterade frågor. Företagare i Hagfors kommun är garanten för sysselsättning, infrastruktur och de skatteintäkter som gör det möjligt för människor att bo, verka och leva här. Genom att minnesgåvorna endast får användas hos Hagforsföretag hoppas kommunen bidra till att medarbetare väljer att handla varor och tjänster på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt, avslutar Richard Bjöörn.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-04-28

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se