logo

Välkommen till Hagfors kommuns nya hemsida

Det är med stor glädje vi idag presenterar nya hagfors.se, som vi har arbetat med under en längre tid. Vår ambition är att hemsidan ska förenkla din vardag oavsett om du är invånare, företagare eller besökare.

Här ser du några av nyheterna:

Bättre sökmöjligheter
Sökfunktionen är kraftigt förbättrad jämfört med den förra hemsidan. Du får tips på sidrubriker när du börjar skriva i sökfältet, och du kan söka på ord i texten. Snabblänkarna på förstasidan går till de sidor som besöks mest och du finner länkar till kommunens egna stora evenemang (som Framtidsarvet, Hagforsstrategin med flera) där. Högst uppe på alla sidor finner du A-Ö. Här kan du se en lista med alla tjänster som kommunen erbjuder.

Tydliga menyer
Menyerna är tydligare och överskådligare än tidigare, och är uppbyggda så att det ska vara enkelt för dig att hitta det du söker.

Uppläst webb, Browsealoud
Verktyget uppläst webb kan läsa upp alla texter på hagfors.se på en mängd olika språk. Samma verktyg översätter texten till det språk du väljer innan uppläsningen startar. Kallelser till utskott och nämnder kommer att ligga i klartext på hemsidan, vilket innebär att de blir sökbara och det finns möjlighet för dig att få dem upplästa och översatta.

Hur har vi jobbat med att ta fram vår nya hemsida?
Hemsidan är uppbyggd ur ett medborgarperspektiv och inte ett kommunperspektiv. Målet har varit att du ska kunna söka och hitta information på ett lätt sätt. Vi har tittat på hur andra kommuner gjort, speciellt de som fått utmärkelser för sina hemsidor.

Vi har också byggt upp den nya webben efter undersökningar om hagfors.se, exempelvis medborgarundersökningen och den årliga webbplatsundersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör.

Vi har arbetat med en mängd fokusgrupper. Interna, där kommunens olika verksamheter deltagit med att ta fram underlag och externa, där olika personer som inte är anställda av Hagfors kommun har fått titta på hemsidan och tycka till. De externa fokusgrupperna har varit skolelever, föräldrar, företagare, föreningsaktiva, pensionärer, anställda, daglediga och så har vi haft en liten grupp som anmält sitt intresse att hjälpa till via Facebook.

Varför har vi tagit fram en ny hemsida?
Den gamla hemsidan saknade ett flertal viktiga funktioner, bland annat ett fungerande sökverktyg. Vi fick kritik för utseendet, den förra webben upplevdes som rörig och svår att hitta information på. Den var byggd i ett Open Sourceverktyg som är gratis och förutsätter att det finns någon som kan utveckla verktyget på plats, i egna organisationen. Några sådana resurser har vi inte, så vi var hänvisade till extern kompetens när något skulle utvecklas eller läggas till.

Hjälp oss att bli bättre
Om du saknar något eller hittar något som du inte förstår eller upplever som felaktigt är du välkommen att kontakta någon av oss som uppdaterar hagfors.se.

Du kan kontakta sidansvarig redaktör genom att klicka på namnet under Sidansvarig (finns längst ned på alla undersidor) och fylla i formuläret som visas, eller ta direktkontakt med webbansvariga på mailadressen informationsenheten@hagfors.se

Vi vill passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit till att utforma nya hagfors.se

Kattarina Leander, Josephine Bäcker och Nathalie Andersson

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.