logo

Säkra lekplatser främjar skoj och bus

Jennie Nilsson möter mig vid Treklövern en varm och solig vårdag i maj. I samma stund som vi öppnar den lilla grinden som leder in till förskolans skolgård fylls lekplatsen plötsligt med glada barn som är fulla av liv och härlig energi. Glädjeskratt och skrik varvas med en massa lek och bus.

Jennie Nilsson, certifierad lekplatsbesiktare

Barnen tittar nyfiket på oss när vi går in på gården. De smyger omkring oss där vi står och kikar fram bakom lekutrustningen i tron om att vi inte ser dem. Idag är lekplatsen Jennies arbetsplats för dagen. På uppdrag av Hagfors kommun är hon på besök i egenskap av certifierad lekplatsbesiktare för att kontrollera att Treklöverns lekplats är trygg och säker för barn att leka i.

På Jennies orangefärgade väst står det lekplatsbesiktare på ryggen med ett snirkligt och lekfullt typsnitt. I sin hand håller hon en stor, blå verktygslåda som bland annat är fylld med redskap som ska representera olika kroppsdelar: ett barns hals, huvud, fingrar och bål. Det viktigaste arbetsredskapet i lådan är en tjock bok, fylld med regler och föreskrifter som är framtagna enligt den svenska/europeiska standarden för lekplatser. Att hon har gjort detta många gånger tidigare märks tydligt då hon i princip kan rabbla upp alla minimala och maximala mått i utantill.

För ett otränat öga kan ett staket se helt ofarligt ut, men risken för att en tvååring blir hängande i huvudet om hen klättrar och faller är stor om mellanrummet mellan staketets ribbor är mer än tio centimeter. Öglorna i kättingen som gungorna hänger i får inte vara så stora att fingrarna kan fastna. Är kättingen sliten mer än tre millimeter ska den bytas ut. Även utrymmet mellan gungans sits och marken ska mätas. Ett vanligt fel är att gungorna sitter för långt ner eller för nära själva ställningen.

- Den fria markhöjden är viktig. Faller ett barn av gungan och blir liggande kvar på marken ska hen inte få den över sig, säger Jennie.

Det finns tre typer av fel: A, B och C där A är det allvarligaste och C det lindrigaste. En lekplats kan också få bedömningen IRI som betyder att det inte finns några risker identifierade.

- En besiktning av en lekplats i den här storleken tar cirka två timmar, säger Jennie.

Att hon är noga när hon gör sina kontroller råder det ingen tvekan om. Till och med brunnslocken inne på förskolan undersöker hon för att säkerställa att barnen inte ska kunna lyfta upp dem.

Säkerhet är A och O
I Hagfors kommun besiktas alla lekplatser en gång per år av en oberoende part för att de ska vara säkra för barn att leka i. Samhällsbyggnadsavdelningens duktiga medarbetare kontrollerar även alla lekplatser en gång i veckan för att kunna garantera att det inte finns skador på utrustningen eller glas i sanden till exempel.

Varje år inträffar 19 000 olycksfall på lekplatser och skolor bland barn i åldrarna 0-17 år som är så allvarliga att man behöver uppsöka akutmottagning. Av alla dessa olycksfall sker hela 64 % på skolgårdar. Att arbeta förebyggande för att undvika skador är därmed något som Hagfors kommun prioriterar.

Rätt underlag är viktigt
Förutom att kontrollera lekplatserna regelbundet är det precis lika viktigt att välja rätt underlag då fall är den vanligaste orsaken till olyckor bland barn. De halkar, snubblar, faller från höjd eller krockar med kamrater och föremål. Skador kan enligt Jennie förebyggas genom att välja stötdämpande underlag, som till exempel grovkornig sand, fallskyddsmattor eller gräs.

Att besikta en lekplats tar lång tid och Jennie har fortfarande en hel del jobb kvar att göra innan hon har slutfört sitt uppdrag. Protokoll ska föras, bilder på utrustningen ska bifogas och via lagar ska hon motivera varför hon bedömer som hon gör. Detta för att beställaren ska veta vad och varför något behöver fixas till. Innan hon åker hem och dokumenterar dagen ska hon hinna besikta ytterligare en lekplats i Hagfors innan hon åker tillbaka till Sunne. Hoppas att den får lika gott betyg som Treklövern.

Några av Jennies alla verktyg.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.