logo

Nytt hållbart boende kan bli verklighet i centrala Hagfors

Energimyndigheten har beviljat Hagfors kommun 600 000 kronor i förstudiemedel för att undersöka möjligheten att kretsloppsanpassa ett nytt kvarter i centrala Hagfors.

Kvarteret Cykeln är tänkt att omfatta ett område som sträcker sig från södra brofästet av bågbron och cirka 130 meter norrut längs Geijersholmsvägen. Kvarteret innehåller planer på ett punkthus med bland annat lägenheter, restaurang/café och eventuell butik i markplan.

- Vi ser det här som en möjlighet att i framtiden kunna erbjuda ett hållbart och tätortsnära boende på landsbygden och samtidigt vara en förebild för andra liknande kommuner, säger Malin Skoog, miljöingenjör och projektledare.

Förstudie ska hitta lösningar
Hagfors kommun ska via en förstudie söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del i området som möjligt och samtidigt producera flertalet positiva värden, ett så kallat plusvärdeskvarter. Kretslopp, cirkulär ekonomi och cradle to cradle (på svenska vagga till vagga) är begrepp som ligger i tiden. När ett område ska detaljplaneras från grunden finns det goda möjligheter att ligga i framkant.

Syftet med kretslopp och framförallt cradle to cradle är att utgå från dagens inställning om att produkter och system ska ha så lite negativ inverkan på platser och ekosystem som möjligt.

- Det kan handla om att producera biogas från de boendes matavfall som i sin tur kan användas till att värma växthus på tomten, säger Malin.

Liknande kvarter finns i större städer som Stockholm och nu ska även Hagfors kommun undersöka om samma förutsättningar finns i en landsbygdskommun. Förstudien ska hjälpa till att svara på vad som är möjligt och om det finns någon efterfrågan.

Energimyndigheten ser positivt på projektet och bedömer att det kan utgöra god grund för kapacitetsutveckling i Hagfors kommun för att på sikt kunna genomföra satsningar inom området

Projektet startar i juni och kommer att drivas av en extern konsult och Malin Skoog på samhällsbyggnadsavdelningen. Kommunens näringslivsutvecklare Fredrik Igelström kommer också att vara en del av projektet.

- Det här är en möjlighet för näringslivet i kommunen att ligga i framkant. Vi kommer att bjuda in till olika aktiviteter under projektets gång, dels för att man ska få ta del av det senaste inom hållbart byggande och för att byta erfarenheter med varandra. I förlängningen ser vi såklart gärna att en lokal exploatör vill ta sig an att bygga enligt de förslag som presenteras nästa vår.

Vi bjuder in till medborgardialog
Det är inte bara näringslivet som kommer bjudas in till att följa processen, utan det kommer även att arrangeras andra typer av medborgardialog. Mer information om det kommer efter sommaren när projektet drar igång på allvar.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Malin Skoog, 072-55 23 547.

Vill du läsa mer?
Här har vi samlat information om cradle to cradle och cirkulär ekonomi för dig som vill veta mer.

Kilen- Ronnebys nya stadsdel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vad är cirkulär ekonomi? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.