logo

Ökad nedskräpning vid kommunens återvinningsstationer

Parkenheten har den senaste tiden märkt av en ökning av dumpade hushållssopor och grovsopor vid kommunens återvinningsstationer, material som inte hör hemma där.

Våra medarbetare på parkenheten har tillbringat en stor del av förmiddagen i Hagälven för att ta reda på skräp som har dumpats vid stationen. Överallt på marken ligger alltifrån matrester och glasflaskor till kartonger och plast-förpackningar som innehåller litervis med olja.

Hagfors kommun städar återvinningsstationerna på uppdrag av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), som i sin tur hämtar allt som lämnas in till stationerna. I kommunen finns det tio återvinningsstationer där du själv sorterar och lämnar ditt avfall. Här får du bara lämna in tidningar, pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. Det finns också en batteriholk för småbatterier.

Återvinningscentralerna i Hagfors och Ekshärad tar emot sorterat avfall som du inte kan slänga i hushållssoporna eller sortera på en återvinningsstation. Vår personal på plats hjälper dig att sortera rätt om du skulle vara osäker.

Problemen ökar sommartid

Nedskräpningen vi återvinningsstationerna ökar under sommaren och hänger tätt ihop med vädret. Är det fint väder bor man ofta längre och oftare i sitt sommarboende och då kan det vara så att det vanliga sopabonnemanget inte räcker till.

Restauranger i kommunen slänger allt oftare sitt avfall på återvinningstationerna, till exempel gammal frityrolja, matrester och olika förpackningar. Att dumpa den sortens verksamhetsavfall på vanliga återvinningstationer är olagligt. Rätt sätt att hantera avfallet är att beställa hämtning av godkänta företag eller att slänga det på en av återvinningscentralerna i kommunen.

Hjälp till att hålla rent
Vi vill att du ska mötas av en ren och fin återvinningsstation när du ska slänga och sortera ditt avfall. Ser du en station som behöver städas är vi tacksamma om du kontaktar oss. Tänk också på att du själv är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.