logo

Kommunfullmäktige tog viktiga beslut om budget och folkomröstning

Måndag 27 juni hölls det sista fullmäktigemötet för första halvan av 2016 där man behandlade bland annat två stora punkter: budget och folkomröstning. Ledamöterna fastställde drifts- och investeringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019 och tog också beslut i flera punkter inför den kommande folkomröstning som kom till genom ett folkinitiativ.

Budget för 2017 och plan 2018-2019
Nu har kommunfullmäktige tagit ett slutgiltigt beslut om drifts- och investeringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019. Beslutet grundar sig i ett tjänstemannaförslag som tagit sig till kommunfullmäktige via Hagfors kommuns budgetkommitté och sedan kommunstyrelsen. En stor förändring i kommande budget är bland annat att kulturen, som idag finns organiserad under både utvecklingsenheten och barn- och bildningsenheten, från årskiftet flyttas helt till barn- och bildningsenheten.

Besluten i korthet var följande:

 • Kommunfullmäktige beslutade att driftbudget för 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebär ett budgeterat resultat för 2017 med 24 812 000 kronor, år 2018 11 984 000 kronor samt 2019 med -22 392 000 kronor.
 • Kommunfullmäktige beslutade att fastställa investeringsbudget för år 2017 samt plan för åren 2018 och 2019 innebärande investeringar om år 2017 med 40 740 000 kronor, år 2018 med 49 333 000 kronor samt 2019 med 45 725 000 kronor.

Läs hela budgeten som antogs av kommunfullmäktige. Pdf, 424.6 kB. (Pdf, 424.6 kB)

Kommunal folkomröstning
Under fullmäktigemötet i maj tog ledamöterna, efter ett folkinitiativ, beslut om att genomföra en folkomröstning. Hagfors kommuns valnämnd ansvarar för planering och genomförande av det kommande valet. Vissa frågor behöver dock kommunfullmäktige besluta om, dessa ska sedan också samrådas med Valmyndigheten. Därför beslutade ledamöterna idag följande:

 • Datum för folkomröstningen bli söndag den 13 november 2016
 • Utskick av röstkort till röstberättigade ska ske senaste 26 oktober 2016
 • Kommunen kommer att under detta val delas in i fyra omröstningsdistrikt:
  Råda (Råda valdistrikt)
  Ekshärad (Eksärad valdistrikt)
  Uddeholm (Uddeholm valdistrikt)
  Hagfors (Hagfors norra, centrala Hagfors och Hagfors södra valdistrikt)
 • Förtidsröstning kommer att ske 14 dagar innan omröstning, det vill säga vecka 44 och 45, under följande tider och platser:
  Råda: måndagar 10.00-12.00 och torsdagar-16.00-18.00
  Ekshärad: måndagar 16.00-18.00 och torsdagar 10.00-12.00
  Hagfors: måndagar 10.00-12.00, onsdagar 16.00-18.00 och fredagar 10.00-12.00
 • En slutgiltig kontrollräkning av rösterna kommer att hållas onsdag 16 november 2016
 • När det gäller utformningen av valsedel avgjordes det via en votering då det kom in ett motyrkande till valnämndens förslag. 20 personer röstade för valnämndens förslag, 14 röstade nej(och därmed för det tillkomna yrkandet) och 1 person avstod. Alternativen som de röstberättigade medborgarna får ta ställning till blir därför ursprungsförslaget från valnämnden:
  Jag förordar en förskoleklass till årskurs 6-skola
  Jag förordar en förskoleklass till årskurs 3-skola
  Jag avstår
 • 50 000 valsedlar kommer att tryckas
 • Valnämnden har också på sitt möte tidigare på måndagen beslutat att genom direktupphandling ge Textåbild Hagfors AB uppdraget att trycka upp valsedlar, röstkort och röstlängder samt utsett förvaltningssekreterare Eva Pettersson som ansvarig för valmaterial.

Fullständigt protokoll från detta möte kan du läsa när det är justerat, du hittar det under sidan protokoll.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.