Hjälptjänster

logo

Asfaltering av gator och vägar

Från och med 18 augusti drar asfalteringsarbetena igång på flera håll i Hagfors kommun. Vi gör detta för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på våra gator och vägar.

Tack vare det starka bokslutet år 2015 kommer Hagfors kommun att satsa 10,5 miljoner kronor under 2016 på att förbättra gator, vägar och belysning. I summan ingår även upprustning av torget. 

Här kan du läsa mer om vart vi kommer att asfaltera de kommande veckorna och vad som är bra att tänka på under tiden som arbetet pågår.

18 augusti – 23 augusti
Lappning av Görsjövägen påbörjas. Detta gör vi för att jämna till vägen innan den ska asfalteras vecka 34. Framkomligheten kommer att vara begränsad under tiden som arbetet pågår.

Vecka 32
Harboevägen i centrala Hagfors asfalteras.

Vecka 33
Följande gator och vägar kommer att hyvlas. Detta innebär att vi jämnar till gruset innan asfaltering.

 • Gång- och cykelvägen längs med Rådavägen i Råda
 • Klättervägen i Hagfors
 • Gång- och cykelvägen längs med Uvedsvägen

Ta det försiktigt förbi vägarbetena och välj om möjligt en annan väg.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-08-15

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se