logo

Asfaltering av gator och vägar

Från och med 18 augusti drar asfalteringsarbetena igång på flera håll i Hagfors kommun. Vi gör detta för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på våra gator och vägar.

Tack vare det starka bokslutet år 2015 kommer Hagfors kommun att satsa 10,5 miljoner kronor under 2016 på att förbättra gator, vägar och belysning. I summan ingår även upprustning av torget. 

Här kan du läsa mer om vart vi kommer att asfaltera de kommande veckorna och vad som är bra att tänka på under tiden som arbetet pågår.

18 augusti – 23 augusti
Lappning av Görsjövägen påbörjas. Detta gör vi för att jämna till vägen innan den ska asfalteras vecka 34. Framkomligheten kommer att vara begränsad under tiden som arbetet pågår.

Vecka 32
Harboevägen i centrala Hagfors asfalteras.

Vecka 33
Följande gator och vägar kommer att hyvlas. Detta innebär att vi jämnar till gruset innan asfaltering.

  • Gång- och cykelvägen längs med Rådavägen i Råda
  • Klättervägen i Hagfors
  • Gång- och cykelvägen längs med Uvedsvägen

Ta det försiktigt förbi vägarbetena och välj om möjligt en annan väg.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.